Psikoloji

Yeni Çalışma Depresyonda Duygusal İşlemeyi Ortaya Çıkarıyor

Özet: Araştırmacılar, tedaviye dirençli depresyonu (TRD) olan bireylerin amigdala ve prefrontal korteksteki anormallikler nedeniyle duyguları nasıl farklı şekilde işlediğine ışık tutuyor. Araştırmacılar, stereotaktik elektroensefalografi (sEEG) kullanarak bu beyin bölgelerinin pozitif ve negatif uyaranlara nasıl tepki verdiğini gözlemleyebildiler ve duygusal işlemede önemli bir dengesizliği ortaya çıkardılar.

Bu dengesizlik, olumsuz uyaranlara karşı artan tepkiler ve olumlu uyaranlara karşı zayıf tepkilerle karakterize edilir. Bu içgörüler, bu sinirsel tutarsızlıkların düzeltilmesinde umut vaat eden hedefli derin beyin stimülasyonu (DBS) dahil olmak üzere daha etkili müdahalelere yol açabilir.

Ana unsurlar:

  1. Çalışma, TRD hastalarının duygusal işlemleme dinamikleri hakkında yeni bilgiler sunarak, olumsuz uyaranlara karşı artan duyarlılığı ve olumlu uyaranlara karşı duyarlılığın azaldığını vurguluyor.
  2. Araştırmacılar, hassas nöronal aktiviteyi ölçmek için sEEG’den yararlandı ve farklı beyin alanlarının duygusal tepkilere nasıl dahil olduğuna dair ayrıntılı bir görünüm sundu.
  3. Derin beyin stimülasyonunun (DBS) duygusal uyaranlara verilen nöral tepkileri değiştirdiği gözlemlendi; bu, TRD hastalarında hem pozitif hem de negatif duygusal işlemeyi geliştirebilecek bir tedavi yöntemi olarak potansiyel olduğunu ortaya koyuyor.

Kaynak: Baylor Tıp Fakültesi

Depresyonlu bireylerdeki semptomların altında yatan olası bir neden, duygu işleme yanlılığıdır ve bu da onların olumsuz bilgilere olumludan çok daha güçlü tepki vermelerine neden olur.

Önceki araştırmalar bu önyargıların ardındaki sinir mekanizmalarını daha iyi anlamaya ve tedavi etmeye çalışsa da tedaviye dirençli depresyonla (TRD) mücadelede hala birçok soru var.

Baylor Tıp Fakültesi’ndeki bir araştırmacı ekibi tarafından yürütülen yeni bir çalışma, tedaviye dirençli depresyon hastalarının beynindeki amigdala ve prefrontal kortekste (PFC) stereotaktik elektroensefalografi sinyallerini (sEEG) kaydederek, altta yatan temel anormalliklere dair yeni bilgiler sağladı. depresif bozukluklar.

Çalışma şurada yayınlandı: Doğa Ruh Sağlığı.

Araştırmacılar aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya olarak bilinen iki tür işlemeye odaklandılar. Aşağıdan yukarıya işleme, duyusal veri veya bilginin beyne gelerek anlamlı bir yoruma yol açmasıdır. Yukarıdan aşağıya işleme, gelen duyusal bilgiyi yorumlamak için mevcut bilgi ve beklentilerin kullanılmasını içerir.

Amigdala ve prefrontal korteks, aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya işlemeyi içeren bir süreç olan tehdit algılama ve tepki vermede kilit rol oynar. TRD ile yaşamayan bir kişi, etkili duygusal işleme için her iki süreci de dengeleyebilir.

TRD hastalarından ve epilepsi hastalarından alınan amigdala ve PFC’deki sEEG sinyallerini karşılaştıran çalışma, “pozitif ve negatif duygusal uyaranlara göre amigdala ve frontal lobun orbitofrontal alt bölgesindeki aktivasyonların zamanlamasının, tedavinin- Dirençli depresyon yukarıdan aşağıya ve aşağıdan yukarıya süreçleri etkileyerek dengesizliğe neden oluyor” dedi.

Bijanki ayrıca şunu açıkladı: “Depresif hastalarda amigdalada üzücü uyaranlara karşı artan tepkiyi görüyoruz (belirgin uyaranlara aşağıdan yukarıya tepki). Ayrıca, bir işleme gecikmesinden sonra yörüngefrontal korteksteki inhibitör aktivitede bir artışa karşılık gelen mutlu uyaranlara amigdala tepkisinin azaldığını da görüyoruz (anormal yukarıdan aşağıya işlemeyi gösteriyor).

Araştırmanın bulguları, “milisaniye ölçeğinde nöronal popülasyon aktivitesinin zamansal dinamikleri hakkında anatomik olarak kesin bilgiler sağlayan” insan intrakraniyal EEG’si kullanılmadan toplanamazdı. Bijanki’nin laboratuvarı.

Bijanki, “Bu, duygusal işlemenin kesin sinir dinamikleri hakkında benzeri görülmemiş bir anlayışa olanak sağladı ve bozukluğun altında yatan patofizyolojik duruma ilişkin incelikli bir bakış açısı sağladı” dedi.

Grup ayrıca derin beyin stimülasyonunun (DBS), nöral tepkilerin yukarıdan aşağıya anormal inhibisyonunda bir bozulmaya neden olarak duygusal uyaranlara verilen nöral tepkileri değiştirdiğini de gözlemledi.

“Sonuçlarımız, pozitif bilgiye verilen değişen nöral tepkilerin DBS tarafından hafifletilebileceğini gösteriyor. Ek olarak DBS, olumsuz bilgi işlemeyi farklı bir şekilde değiştirebilir. Dolayısıyla DBS tedavisinin TRD hastalarında olumlu ve olumsuz duygusal süreçler üzerinde farklı etkileri olabilir.”

Bu çalışmanın bulguları, bunun TRD hastaları için ne anlama gelebileceği konusunda grubu iyimser bırakıyor.

Bijanki, “Gelecekte bu bulgunun depresyonun hastalık varlığını tanımlamaya yardımcı olabileceğini ve belki de tedaviye verilen etkili terapötik yanıtın bir göstergesi olarak kullanılabileceğini umuyoruz” dedi.

Bu duygusal işleme ve depresyon araştırma haberi hakkında

Soyut

Tedaviye dirençli depresyonda duygu işleme yanlılığının altında yatan beyin mekanizmaları

Depresyon, olumsuz bilgilere yönelik ve olumlu bilgilerden uzaklaşan bilişsel bir önyargı ile ilişkilidir. Bu önyargılı duygu işleme, kalıcı üzüntü duyguları ve zevk alma kapasitesinin azalması gibi temel depresyon belirtilerinin altında yatan neden olabilir. Bu önyargılı duygu işlemeden sorumlu olan nöral mekanizmalar hala bilinmemektedir.

Burada, tedaviye dirençli depresyonu (TRD) olan 5 hasta ve epilepsisi olan 12 hastadan (kontrol olarak) amigdala ve prefrontal kortekste (PFC) stereotaktik elektroensefalografi sinyallerini kaydetmek için eşsiz bir fırsat bulduk. mutlu ve üzgün yüzler değerlendirildi.

Birincisi, kontrol grubuyla karşılaştırıldığında, TRD’li hastalar erken aşamada üzgün yüzlere karşı artan amigdala tepkileri (yaklaşık 300 ms) ve yüzlerin başlamasını takip eden geç aşamada (yaklaşık 600 ms) mutlu yüzlere karşı amigdala yanıtlarında azalma gösterdi.

Ayrıca, mutlu yüz işlemenin son aşamasında, PFC’deki alfa bant aktivitesi ve amigdala ile PFC arasındaki alfa faz kilitlemesi, TRD’li hastalarda kontrol grubuyla karşılaştırıldığında anlamlı derecede daha yüksekti. Üzgün ​​yüz işlemenin erken evresi sırasında amigdala aktivasyonunun artması, TRD’de aşırı aktif bir aşağıdan yukarıya işleme sistemine işaret ediyor.

Bu arada, mutlu yüz işlemenin geç safhasındaki amigdala tepkisinin azalması, PFC’nin alfa bant salınımı yoluyla yukarıdan aşağıya inhibisyonunun artmasına bağlanabilir; bu, subkallozal singulat ve ventral kapsüldeki derin beyin stimülasyonunun ardından rahatlayabilir. ventral striatum.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/emotional-processing-depression-25940/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu