Çalışmalar

Yaşlanma ve Alzheimer hastalığında korunan TREM2’ye bağlı yaşlanan mikroglia

Genel olarak bunama ve özel olarak Alzheimer hastalığı (AD), yaşa bağlı hastalıklardır (1,2). AD, aralarında lokal beyin inflamasyonunun önemli bir rol oynadığı (5) birden fazla nedensel faktörle ilişkilidir (3,4). Beyinde yerleşik bağışıklık hücreleri olan mikroglia, hastalık seyri boyunca aktive olur (6,7). Ancak hastalığın ilerlemesine katkıları halen tartışmalıdır. Burada, mikroglial immüno-fenotipleme için yüksek verimli kitle sitometrisi kullanarak, bilişsel gerileme ile ilişkili çeşitli patolojilerde yaşlanan mikroglia birikimini belirledik. Bu yaşlanmış mikroglia, yaşlanma, fare amiloidoz modelleri ve tauopati dahil olmak üzere araştırılan birçok koşulda korunan benzersiz bir profile sahiptir. Ayrıca, yaşlanma belirteçlerinin ekspresyonunun, polimorfizmi GWAS tarafından bir AD risk faktörü olarak tanımlanan TREM2 seviyeleri ile korele olduğunu bulduk (8,9). Bir TREM2-boş AD fare modeli, TREM2-bozulmamış AD farelerine göre daha düşük yaşlanmış mikroglia seviyeleri gösterdi. Bir AD fare modelinde ABT-73710,11 ilacını kullanan senoliz, TREM2’ye bağlı aktifleştirilmiş mikroglia düzeylerini etkilemeden, iyileştirilmiş bilişsel eksiklikler ve azalmış beyin iltihabı olmaksızın TREM2-yaşlı mikroglia bolluğunu azalttı. Bu sonuçlar, TREM2’nin AD patolojisinde yaşlanan mikroglia birikimine beklenmedik katkısını ortaya koymaktadır; bu, TREM2’yi terapötik bir yaklaşım olarak hedeflerken dikkate alınması gereken bir etkidir.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu