Yapay Zeka

Yapay Zeka Duygulara Uyum Sağlıyor: Duygusal Bilgi İşlemin Yükselişi

Özet: Duygusal hesaplama, makinelerin insan duygularını anlama biçimini dönüştürüyor ve onların duygularımıza gerçek zamanlı olarak yanıt vermelerini sağlıyor. Bu disiplinlerarası alan, insan-makine etkileşimlerini geliştirmeyi amaçlayan bilgisayar bilimi, psikoloji ve sinir bilimini birleştirir.

Yakın zamanda yapılan kapsamlı bir inceleme, büyümeyi, önemli ilerlemeleri ve sağlık hizmetlerinden eğlenceye kadar gelecekteki uygulama potansiyelini vurguluyor. İnsan duygularını yorumlama ve simüle etme yeteneğiyle duygusal hesaplama, teknolojinin hayatımızdaki rolünde bir devrime zemin hazırlıyor.

Ana unsurlar:

  1. Disiplinlerarası yaklaşım: Duygusal hesaplama, insan duygularıyla makine etkileşimini geliştirmek için bilgisayar bilimi, mühendislik, psikoloji ve sinir bilimi dahil olmak üzere birçok disiplini birleştirir.
  2. Büyüme ve Yenilik: 1997’den bu yana, derin öğrenmedeki ilerlemelerin etkisiyle, özellikle 2010’dan 2019’a kadar bu alandaki araştırmalarda önemli bir artış görüldü. Önde gelen katkıda bulunanlar arasında Çin, ABD ve Hindistan yer alıyor.
  3. Gelecek trendleri: Çok modlu veri kümeleri oluşturmaya, çok modlu füzyon teknolojisini geliştirmeye ve sanal gerçeklik ve empatik diyalog gibi çeşitli alanlarda duygusal hesaplamayı uygulamaya odaklanmak, teknolojiyi duygusal açıdan daha akıllı hale getirme konusunda umut verici gelişmelere işaret ediyor.

Kaynak: Akıllı Bilgi İşlem

Akıllı telefonunuzun, mesaj yazma şeklinizden veya ses tonunuzdan ruh halinizi algılayabildiği bir dünya hayal edin.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde müzik çalma listesini stres seviyenize göre ayarlayan bir araba hayal edin. Bu senaryolar sadece fütürist fantezilerden ibaret değil. Bunlar hızla gelişen duygusal bilgi işlem alanına kısa bir bakış.

Duygusal hesaplama, bilgisayar bilimi, mühendislik, psikoloji, sinir bilimi ve diğer ilgili disiplinleri birleştiren çok disiplinli bir alandır.

Bu bir robotu gösteriyor.
Duygusal hesaplama, makinelerin insan duygularını algılamasını, tanımasını, anlamasını ve yanıt vermesini sağlar. Kredi: Nörobilim Haberleri

Duygusal hesaplamaya ilişkin yeni ve kapsamlı bir inceleme 5 Ocak’ta yayınlandı. Akıllı Bilgi İşlem. Son gelişmeleri, zorlukları ve gelecekteki eğilimleri özetlemektedir.

Duygusal hesaplama, makinelerin insan duygularını algılamasını, tanımasını, anlamasını ve yanıt vermesini sağlar. Eğitim, sağlık, ticari hizmetler, bilim ve sanatın entegrasyonu gibi farklı sektörlerde çeşitli uygulamalara sahiptir.

Duygusal zeka, insan-makine etkileşimlerinde önemli bir rol oynar ve duygusal bilgi işlem, bu etkileşimleri önemli ölçüde geliştirme potansiyeline sahiptir.

İncelemeye göre, bu alandaki araştırmalar beş ana hususu kapsıyor: temel duygu teorisi, duygusal sinyallerin toplanması, duygu analizi, çok modlu füzyon ve duyguların üretilmesi ve ifadesi.

Duygusal hesaplamanın teorisinin, teknik yöntemlerinin ve uygulamalarının genel anlayışını geliştirmek için araştırmacılar bibliyometrik bir yöntem kullanarak istatistiksel bir analiz gerçekleştirdiler. Bibliyometri, matematik ve istatistik gibi nicel yöntemleri bilimsel veya başka bir alanın literatürüne uygular ve istatistiksel verileri bilgi bilimi teorisine dayalı olarak işler.

Bibliyometrik çalışmada toplanan verilere göre, duyuşsal hesaplama alanında yayınlanan makalelerin sayısı 1997’den bu yana önemli ölçüde artmış, 2009 yılına kadar yayınlarda istikrarlı bir artış yaşanmış, ardından 2010’dan 2019’a kadar derin öğrenmedeki gelişmelere bağlı olarak hızlı bir artış yaşanmıştır. .

Ancak 2019 sonrasında, muhtemelen derin öğrenme inovasyonlarındaki yavaşlama ve COVID-19 salgınının akademik dünya üzerindeki etkisi nedeniyle büyüme sabitlendi. Çin, yayın hacminde dünya lideri olurken, onu ABD, Hindistan, İngiltere ve Almanya takip ediyor.

Alanın araştırması, aşağıdakiler gibi üst düzey dergiler ile geniş bir dergi yelpazesinde yayınlanmaktadır: Duygusal Bilgi İşlemde IEEE İşlemleri, Uygulamalarla uzmanlık sistmeleri Ve Bilgi Tabanlı Sistemler duygusal hesaplama alanındaki bilim adamları tarafından tercih edilmektedir.

Duygusal hesaplama araştırması, bilgisayar bilimi, mühendislik, sinir bilimleri ve diğer disiplinler dahil olmak üzere disiplinleri kapsar. Anahtar kelime frekans analiziyle belirlenen bu alandaki ana araştırma temaları doğal dil işleme, yüz ifadesi tanıma, insan-bilgisayar etkileşimi, duygulanım bozukluğu analizi ve çok modlu duygu analizidir.

Bu alandaki en iyi kurumlar arasında Nanyang Teknoloji Üniversitesi, Imperial College London ve Tsinghua Üniversitesi bulunmaktadır. Özellikle Çin ve ABD arasında uluslararası işbirlikleri oldukça yaygın. Alanın akademisyenleri öncelikle Asya ve Kuzey Amerika’da yoğunlaşmıştır.

Teknolojiyi insan duygularının incelikli anlayışıyla birleştiren bir alan olan duygusal bilişim, inovasyonda ve ilgili etik hususlarda büyük artışlar yaşıyor.

İncelemede belirlenen yenilikler arasında avatarların ve robotların yüz ifadelerinin ve vücut hareketlerinin gerçekçiliğini artırarak insan-bilgisayar etkileşimlerinin doğallığını artıran duygu üretme teknikleri yer alıyor.

İnce taneli duygu sınıflandırma modellerinin gelişimi de ilerlemekte ve günlük yaşamda ortaya çıkan karışık duyguların daha iyi anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.

Bilişsel sinirbilim, duyguların sinirsel temellerine dair değerli bilgiler sağlıyor; bu, duygusal tepkileri özgün bir şekilde simüle edebilen sistemlerin tasarlanması için çok önemli.

Bu arada alanın, tüketici davranışları ve işyerleri gibi ortamlarda kolektif etkinin öneminin farkına vararak odak noktasını bireysel duygulardan grup düzeyindeki duygulara doğru genişlettiği bildiriliyor.

Ayrıca araştırmacılar, farklı kültürlerdeki çeşitli duygusal ifadelere uyum sağlayabilecek modeller geliştirerek kültürel çeşitlilik sorununu ele alıyor. Bu tür araştırmalar, etik ve gizlilik kaygılarının ele alınmasını ve duygusal verilerin kullanımını yönetecek uluslararası standartların oluşturulmasını savunmayı içerir.

Araştırmacılar devam etmesi muhtemel birkaç güncel trend belirlediler. Örneğin, güçlü duygusal bilgi işlem sistemlerinin eğitimi için büyük ölçekli, çok modlu veri kümelerinin oluşturulması şarttır ve doğal duygusal ifadeleri yansıtan verilerin toplanması ve analiz edilmesine yönelik artan bir eğilim vardır.

Multimodal füzyon teknolojisi, duygu tanımanın doğruluğunu artırmak amacıyla yüz ifadeleri, ses ve metin gibi çeşitli kaynaklardan gelen bilgileri etkili bir şekilde entegre edecek şekilde geliştirilmektedir.

Ek olarak, alan, veri sınırlamalarını telafi etmek ve hesaplama verimliliğini artırmak için uzman bilgisini entegre eden, bilgi odaklı bir yaklaşıma doğru ilerlemektedir.

Duygusal hesaplama, duygusal tepkileri tahmin etmek ve duygusal ifadeyi geliştirmek için siyasi konuşmalara, müziğe, dramaya ve görsel sanatlara uygulanıyor. Bu disiplinler arası yaklaşım yalnızca duygusal hesaplamanın yeteneklerini geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda araştırma ve uygulama için yeni yollar da açıyor.

Duygusal hesaplamanın çeşitli alanlarda gelecekteki uygulamaları, özellikle duygusal beyin-bilgisayar arayüzleri, empatik insan-bilgisayar diyaloğu, duygu destekli karar verme ve duygusal sanal gerçeklikteki gelişmelerle birlikte büyük umut vaat ediyor.

Nörolojik sinyalleri kullanan duygusal beyin-bilgisayar arayüzleri, duygusal durumların ölçülmesinde ve düzenlenmesinde etkili olup klinik teşhis, terapi ve askeri uygulamalardan faydalanır.

Empatik insan-bilgisayar diyaloğu, çok modlu duygusal ipuçlarından yararlanarak, yaşlı arkadaşlık ve akıllı müşteri hizmetlerinde potansiyel sunarak daha insan benzeri etkileşimler yaratmayı amaçlamaktadır.

Duygu destekli karar verme, duygusal değişkenleri makinenin karar verme süreçlerine dahil ederek üretim güvenliği ve destekli sürüş gibi alanlardaki sonuçları potansiyel olarak optimize eder.

Duygusal sanal gerçeklik, sürükleyici metaverilerin oluşturulmasında, kullanıcıların ilgisini çekmek için duygusal açıdan zengin avatarların kullanılmasında ve böylece sanal sosyalleşme, bağlantı noktaları ve pazarlamadaki uygulamaları kolaylaştırmada çok önemli bir rol oynar.

Bu yapay zeka, duygusal bilgi işlem ve duygu araştırması haberleri hakkında

Soyut

Duygusal Bilgi İşlem: Son Gelişmeler, Zorluklar ve Gelecekteki Eğilimler

Duygusal hesaplama, bilgisayar bilimi, mühendislik, psikoloji, sinir bilimi ve diğer ilgili disiplinleri kapsayan, hızla büyüyen çok disiplinli bir alandır.

Her ne kadar bu alandaki literatür giderek büyüyüp olgunlaşsa da kapsamlı bir bibliyometrik analizin olmayışı duygusal hesaplamanın teorisi, teknik yöntemleri ve uygulamalarına ilişkin genel anlayışı sınırlamaktadır.

Bu inceleme, 1997’den 2023’e kadar olan dönemde yayınlanan 33.448 makalenin niceliksel bir analizini sunmakta, zorlukları tanımlamakta, 10 teknoloji trendine dikkat çekmekte ve gelecekteki uygulamalar için bir planın ana hatlarını çizmektedir.

Bulgular, Çin ve Hindistan tarafından temsil edilen yeni ortaya çıkan güçlerin, duygusal bilişimde küresel araştırma ortamını dönüştürdüğünü, dönüştürücü güç enjekte ettiğini ve kapsamlı işbirliklerini teşvik ettiğini ortaya koyuyor; standart belirleme ve etik normlar konusunda daha fazla fikir birliğine duyulan ihtiyacı vurguluyor.

Kümeleme analizi yoluyla belirlenen 5 temel araştırma teması, yalnızca uluslararası ilginin temel alanlarını temsil etmekle kalmaz, aynı zamanda yeni araştırma sınırlarını da gösterir. Duygusal hesaplamadaki önemli eğilimler arasında büyük ölçekli veri kümelerinin oluşturulması, inovasyonu teşvik etmek için hem veri hem de bilginin kullanılması, ayrıntılı duygu sınıflandırması ve çok modlu füzyon ve diğerleri yer alıyor.

Hızlı yineleme ve teknoloji yükseltmelerinin ortasında, duygusal bilgi işlemin beyin-bilgisayar arayüzleri, empatik insan-bilgisayar diyaloğu, destekli karar verme ve sanal gerçeklik gibi alanlarda büyük uygulama olanakları vardır.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/affective-computing-ai-emotion-25668/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu