Sinirbilim

Uyanıkken Yok Olmak: Zihin Boşluğu Devam Eden Düşünmeyi Anlamamıza Nasıl Yardımcı Oluyor?

Özet: Zihnimiz boşaldığında, beyin derin uykudakine benzer bir moda girer.

Kaynak: Liege Üniversitesi

Liège Üniversitesi (Belçika), EPF Lozan ve Cenevre Üniversitesi’ndeki GIGA CRC In vivo Imaging’den araştırmacılar, “zihin körlüğü” fenomenolojisinin insan zihninin her zaman düşündüğü inancına meydan okuduğunu gösteren bir çalışma yayınladılar.

Genellikle uyanık olduğumuzda zihnimizin düşüncelerle dolu olduğunu düşünürüz. Her zaman akan bir nehir akışı gibi, kendi dinamik zihinsel akışımızı da aynı şekilde eğlendiriyoruz: Bir düşünce, yaptığımız ya da yapmadığımızla ilgili, iç yaşamımız ve dış çevremiz arasında bir başkasına yol açabilir. Yine de, beyin böyle bir düşünceyle ilgili modu nasıl sürekli olarak sürdürebilir?

Az önce yayınlanan bir çalışma Ulusal Bilimler Akademisi Bildiriler Kitabı aslında olamayacağını ve beynimizin de bazı anlar için “çevrimdışı kalması” gerektiğini, bunu zihinde boşluklar olarak deneyimleyebileceğimizi gösterir.

Liège Üniversitesi ve EPF Lozan ve Cenevre Üniversitesi’nden araştırmacılar, sağlıklı katılımcıların, MRI tarayıcısında dinlenirken bir işitsel sonda (bip) duymadan önce olduğu gibi zihinsel durumlarını bildirdiği daha önce toplanmış bir veri setini yeniden analiz ettiler. Seçenekler, çevre algıları, uyarana bağlı düşünceler, uyarandan bağımsız düşünceler ve zihinsel devamsızlıklar arasındaydı.

Bu deneyim-örnekleme yöntemi sırasında fonksiyonel görüntüler toplanıyordu. Araştırmacılar, zihin körleme bölümlerinin diğer durumlara kıyasla oldukça nadiren rapor edildiğini ve zaman içinde nadiren yeniden ortaya çıktıklarını buldular.

Araştırmacılar, makine öğrenimini kullanarak ayrıca, zihin boşaltma bölümleri sırasında beynimizin, tüm beyin bölgelerinin aynı anda birbirleriyle iletişim kuracak şekilde organize olduğunu buldular. Bu ultra bağlantılı beyin modeli ayrıca düşük kortikal uyarılmanın bir temsilcisi olan fMRI global sinyalinin yüksek genliği ile karakterize edildi.

Başka bir deyişle, zihnimizin boşaltıldığını bildirirken, beynimiz derin uykuya benzer bir modda görünüyor, sadece uyanık durumdayız.

Bu, bir tebeşir tahtasındaki kafa çizimlerini gösterir.
Genellikle uyanık olduğumuzda zihnimizin düşüncelerle dolu olduğunu düşünürüz. Resim kamu malı

“Zihin körlüğü, kendiliğinden biliş çalışması içinde nispeten yeni bir zihinsel durumdur. Uyanık yaşam sırasında meydana gelen temel biyolojik mekanizmalar hakkında heyecan verici yollar açar. GIGA ULiège’de FNRS araştırmacısı olan baş araştırmacı Dr. Demertzi Athena, uyku ve uyanıklığın sınırlarının her şeyden önce göründükleri kadar ayrı olmayabilir” diyor.

Dr. Van De Ville Dimitri, “Sürekli ve hızla değişen beyin aktivitesi, zihin körlüğünün özel imzasını doğrulamak için sağlam analiz yöntemleri gerektiriyor” diye devam ediyor.

Araştırmacılar, zihin körlüğünün katı nörofonksiyonel profilinin, beynin sinyalleri bilgilendirici bir şekilde ayırt edememesi nedeniyle zihinsel içeriği rapor edememesini açıklayabileceğini iddia ediyor.

Bu çalışma, altta yatan mekanizmaların aydınlatılmasını beklerken, uyanıklık sırasında anlık bildirilemeyen zihinsel olayların gerçekleşebileceğini ve devam eden deneyim sırasında zihin boşluklarını belirgin bir zihinsel durum olarak belirleyeceğini öne sürüyor.

Bu sinirbilim araştırma haberleri hakkında

Ayrıca bakınız

Bu bir kadının güldüğünü gösterir

Soyut

Zihin körlüğü, devam eden akıl yürütme sırasında küresel olarak pozitif bağlantının tekrarlayan bir beyin profiline bağlı ayrı bir zihinsel durumdur.

Zihin körlüğü (MB), herhangi bir zihinsel içeriği bildirmediğimiz bir uyanıklık halidir. MB fenomenolojisi, sürekli düşünen bir zihnin görüşüne meydan okuyor. Burada, devam eden akıl yürütme sırasındaki rolünü tasvir etmek amacıyla MB’nin nörodavranışsal profilini kapsamlı bir şekilde karakterize ediyoruz.

İşlevsel MRI deneyim örneklemesini kullanarak, MB’nin raporlanabilirliğinin diğer zihinsel durumlara göre daha az sıklıkta, daha hızlı ve daha düşük geçiş dinamikleri ile olduğunu göstererek geçici bir zihinsel aktarım rolüne işaret ediyoruz.

Sinirsel temelleri ile ilgili olarak, MB raporları sırasında farklı bir fizyolojik durumu gösteren daha yüksek küresel sinyal genliği gözlemledik. Zamanla değişen fonksiyonel bağlantı kullanarak, MB raporlarının yüksek doğrulukla sınıflandırılabileceğini gösteriyoruz, bu da MB’nin benzersiz bir sinirsel bileşime sahip olduğunu gösteriyor.

Gerçekten de, bir küresel pozitif faz tutarlılığı modeli, MB raporlarıyla ilişkili bağlantı modellerine en yüksek benzerliği gösterir. Bu kalıbın katı sinyal mimarisini, beynin sinyalleri bilgilendirici bir şekilde ayırt edememesi nedeniyle içerik bildirilebilirliğini engelleyen bir şekilde yorumluyoruz. Toplu olarak, MB’nin, uyanıklık sırasında bildirilemeyen zihinsel olayların olabileceğini gösteren benzersiz bir nörodavranış profiline sahip olduğunu gösteriyoruz.

Sonuçlarımız spontane düşünmenin karakterizasyonuna katkıda bulunur ve MB’nin fenomenolojisinin daha mekanik araştırmalarının yolunu açar.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/mind-balnking-21602/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu