Genetik

Tütün Bağımlılığının Genetik Kodunu Çiğnemek

Özet: Araştırmacılar potansiyel yeni tedavilerin yanı sıra tütün kullanım bozukluğuyla bağlantılı yüzlerce geni keşfetmek için yapay zekayı kullandı. Kapsamlı sağlık verilerini analiz eden ekip, dünya çapında 1,3 milyar insanı etkileyen tütün bağımlılığına katkıda bulunan genetik varyasyonları tespit etti.

Bulguları, elektronik sağlık kayıtlarının genetik araştırmalar için değerli bir kaynak olma potansiyelini vurgulamaktadır. Bu çalışma yalnızca tütün kullanım bozukluğuna ilişkin anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu yaygın halk sağlığı sorununu potansiyel olarak çözebilecek çok sayıda ilaç adayına da işaret ediyor.

Ana unsurlar:

  1. Çalışma, tütün kullanım bozukluğuyla ilişkili 461 yeni aday gen ortaya çıkardı ve bu durum, bu durumun güçlü bir genetik bileşene sahip olduğunu ortaya koydu.
  2. Yapay zeka ve genom çapında ilişkilendirme çalışmalarından yararlanan araştırmacılar, tanımlama sürecini önemli ölçüde hızlandırarak daha verimli ve uygun maliyetli hale getirdi.
  3. Araştırma PsycheMERGE Ağı tarafından sağlandı ve 898.680 kişiden elde edilen veriler kullanılarak bu genomik araştırmanın ölçeği ve potansiyel etkisi vurgulandı.

Kaynak: UCSD

Kaliforniya Üniversitesi San Diego Tıp Fakültesi’ndeki araştırmacılar, elektronik sağlık kayıtlarını analiz ederek tütün kullanım bozukluğuyla ilişkili yüzlerce yeni gen belirlediler.

Ayrıca hastalığın tedavisine yardımcı olabilecek yüzlerce potansiyel ilaç adayını da belirlediler.

Çalışma 17 Nisan 2024’te yayınlandı. Doğa İnsan Davranışı.

UC San Diego Tıp Fakültesi Psikiyatri Bölümü’nde doçent olan Ph.D. Sandra Sanchez-Roige, “Tütün kullanım bozukluğunun halk sağlığı üzerinde çok büyük bir etkisi var” dedi.

“Ancak tütün kullanım bozukluğuna yönelik yeni tedavi yöntemleri geliştirmek zordur çünkü altta yatan genetiğin büyük bir kısmı tam olarak anlaşılamamıştır.”

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre dünya çapında yaklaşık 1,3 milyar tütün kullanıcısı var ve bu kişilerin %80’i düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor.

Tütün kullanımının halk sağlığı üzerindeki etkileri, onu bizzat kullananların çok ötesine uzanmaktadır; tütün her yıl 8 milyondan fazla insanı öldürüyor ve bu ölümlerin tahminen 1,3 milyonu sigara içmeyen ve sigara dumanına maruz kalan kişiler.

Tütün kullanımına ilişkin resmi kriterler, amaçlanandan daha fazla tütün kullanmak veya olumsuz sonuçlarına rağmen kullanmaya devam etmek gibi tütün kullanımıyla ilişkili çok çeşitli davranışları kapsamaktadır.

Tek başına nikotin tüketimiyle ilişkili olduğu bilinen genler var, ancak bunlar araştırmacılara nikotin kullanımının tütün kullanım bozukluğuna nasıl ilerlediğini anlatmıyor.

Sanchez-Roige, “İnsanların bir kısmı, bağımlılık geliştirmeden ara sıra sigara içebiliyor” dedi. “Genetik bir bakış açısıyla, ara sıra tütün kullanımının bazı insanlarda neden kronik kötüye kullanıma dönüştüğünü anlamak istiyoruz.”

Araştırmacılar, nöropsikiyatrik hastalıkları daha iyi anlamak ve tedavi etmek için tıbbi kayıtları ve genomik verileri sentezlemeyi amaçlayan uluslararası bir araştırmacılar konsorsiyumu olan PsycheMERGE Ağı tarafından sağlanan, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli sağlık sistemlerinden büyük miktarda elektronik sağlık verisinden yararlandı. Sanchez-Roige, PsycheMERGE bünyesindeki madde kullanımı bozukluğu çalışma grubuna liderlik ediyor.

Mevcut çalışma için ekibi, genom çapında ilişkilendirme adı verilen ve araştırmacıların tüm genomu taramasına ve genlerimizde belirli özellikler, davranışlar veya hastalıklarla ilişkili varyasyonları aramasına olanak tanıyan bir yaklaşım kullandı.

Bu, bilim adamlarının sigara içmeyle ilişkili genleri bulmak için kullandığı yaklaşımlardan biri, ancak bu yaklaşım, tütün kullanım bozukluğuyla ilişkili genleri ilk kez ortaya çıkarabiliyor.

898.680 kişi üzerinde yaptıkları çalışmada, çoğunlukla beyinde ifade edilen, tütün kullanım bozukluğuna yönelik 461 aday risk geni buldular. Bu genler HIV enfeksiyonu, kalp hastalığı ve kronik ağrı gibi sayısız diğer psikiyatrik ve tıbbi durumlarla ilişkilidir.

Dahası, araştırmacılar sigara içme davranışlarıyla ilişkili genler hakkında bilinen bulguları doğrulayabildiler ve bu da yaklaşımlarının doğrulanmasına yardımcı oldu.

Araştırmacılar bize tütün kullanım bozukluğuna ilişkin daha kapsamlı bir bakış sunmanın yanı sıra, doktorların hastalığı tedavi etmesine yardımcı olabilecek yüzlerce potansiyel ilaç adayını belirlemek için sonuçlarını kullanabildiler. Ancak bu ilaçları laboratuvarda ve klinikte değerlendirmek için daha fazla araştırma yapılması gerekecektir.

Bu arada çalışma, genetik araştırma alanında büyüyen bir fikri de destekliyor: Elektronik sağlık kayıtları, yeterince kullanılmayan bir bilgi hazinesidir.

Sanchez-Roige, “Tıbbi kayıtlarda bir dünya dolusu bilgi saklı ve rutin klinik bakımın bir parçası olarak her gün daha fazlasını biriktiriyoruz” dedi.

“Elektronik sağlık kayıt verilerini düzenlemenin ve analiz etmenin ne kadar zor olduğu nedeniyle bunlar aynı zamanda nispeten kullanılmayan bir kaynak. Bu çalışma, karmaşık tıbbi sorunları çözmek için sürekli genişleyen bu bilgi kaynağını kullanmaya yönelik büyüyen bir hareketin parçasıdır.”

Finansman: Bu çalışma kısmen Kaliforniya Tütünle İlgili Hastalık Araştırma Programı (T29KT0526 ve T32IR5226 bağışları) ve Ulusal Uyuşturucu Bağımlılığı Enstitüsü (bağış DP1DA054394) tarafından finanse edildi.

Bu genetik, yapay zeka ve tütün bağımlılığı araştırma haberleri hakkında

Soyut

Tütün kullanım bozukluğunun çok kökenli meta-analizi, 461 potansiyel risk genini tanımlıyor ve çoklu sağlık sonuçlarıyla ilişkileri ortaya koyuyor

Tütün kullanım bozukluğu (TUD), dünyada en yaygın madde kullanım bozukluğudur. Genetik faktörler sigara içme davranışlarını etkiliyor ve risk değişkenlerini belirlemek için genom çapında ilişkilendirme çalışmaları kullanılarak ilerlemeler kaydedilmiş olsa da, tanımlanan çoğu değişken TUD yerine nikotin tüketimine yönelikti.

Burada, 653.790 kişide (495.005 Avrupalı, 114.420 Afrikalı Amerikalı ve 44.365 Latin Amerikalı) TUD’un (elektronik sağlık kayıtları aracılığıyla elde edilen) çok atalara ait bir meta-analizini gerçekleştirmek için dört ABD biyobankasından ve Birleşik Krallık Biobank’tan gelen verilerden yararlandık (Nkombine= 898.680).

88 bağımsız risk bölgesi belirledik; fonksiyonel genomik araçlarla entegrasyon, esas olarak beyinde ifade edilen 461 potansiyel risk genini ortaya çıkardı.

TUD, geleneksel olarak tespit edilen gruplardaki sigara içme ve psikiyatrik özellikler, çocuklarda dışsal davranışlar ve HIV enfeksiyonu, kalp hastalığı ve ağrı dahil yüzlerce tıbbi sonuçla genetik olarak ilişkiliydi.

Bu çalışma, TUD’a ilişkin biyolojik anlayışımızı ilerletiyor ve TUD’un genetiğini incelemek için fenotipik bilgi kaynağı olarak elektronik sağlık kayıtları oluşturuyor.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/genetics-tobacco-addiction-ai-25937/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu