Çalışmalar

rTg4510 tauopati fare modelinde görsel olarak yönlendirilen nöronal topluluk dinamiklerinin erken bozuklukları

Tau protein patolojisi, Alzheimer Hastalığı veya frontotemporal demans dahil olmak üzere birçok nörodejeneratif hastalığın ayırt edici özelliğidir. Sinaptik disfonksiyon ve anormal görsel uyarılmış potansiyeller murin tauopati modellerinde rapor edilmiştir, ancak beyin atrofisinden önce tek bir nöronal seviyedeki ağ aktivitesinin durumu hakkında çok az şey bilinmektedir. Bu çalışmada, birincil görsel korteks piramidal nöron popülasyonunun salınım ritimleri ve tek hücreli kalsiyum aktivitesi, nörodejenerasyon öncesi rTg4510 tauopati fare modelinde bazal ve hafif uyarılmış durumlarda araştırıldı. GABAerjik modülasyona duyarsız olan duyarlılıklarında ve genel aktivitelerinde bir azalma bulduk. Kortikal piramidal nöronların bazal durum koaktivasyonunun artmasına rağmen, girdi-çıktı senkronizasyonunda bir kayıp gözlendi. Spektral güç analizi, rTg4510 farelerinde bazal teta salınımlarında bir azalma olduğunu ortaya çıkardı. Alt konvülsif bir pentilentetrazol dozuna karşı artan duyarlılık, kontrol farelerine kıyasla rTg4510’da teta gücündeki bir artış ve daha fazla absans benzeri nöbet sayısı ile ayrıca belirtilmiştir. Sonuçlarımız, görsel kortikal piramidal nöron işlemedeki bozuklukları ortaya çıkarır ve anormal salınımları, nörodejeneratif tauopatilerin erken aşamalarında bir biyobelirteç adayı olarak tanımlar.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu