Çalışmalar

Preterm Beyaz Madde Hasarının Fare Modelinde Minimum Etkili Klemastin Dozu

Arka plan: Preterm beyaz cevher hasarı (PWMI), prematüre yenidoğanlarda beyin hasarının en yaygın nedenidir. PWMI, merkezi sinir sisteminin miyelin hücreleri olan oligodendrositlerin farklılaşmasının durdurulmasını içerir. Klemastinin daha önce 10 mg/kg/gün dozunda PWMI fare modellerinde oligodendrosit farklılaşmasını ve miyelinasyonunu indüklediği gösterilmişti. Klemastin’in minimum etkili dozu (MED) bilinmemektedir. Yenidoğan klinik deneylerinde güvenliği ve etkinliği en üst düzeye çıkarmak için MED’in gerekli olup olmadığının belirlenmesi. Yenidoğan farelerde MED’in 10 mg/kg/gün’den düşük olduğunu varsaydık. Yöntemler: Fare yavruları doğum sonrası 3. günden (P3) P10’a kadar normoksi veya hipoksiye (%10 FiO2) maruz bırakıldı. Hipoksiye maruz kalan yavrulara dört dozdan (0.5, 2, 7.5 veya 10 mg/kg/gün) birinde araç veya klemastin fumarat oral olarak verildi. P14’te miyelinasyon, MED’i belirlemek için immünohistokimya ve elektron mikroskobu ile değerlendirildi. Klemastin farmakokinetiği tedavinin 8. gününde kararlı durumda değerlendirildi. Bulgular: Klemastin hipoksi kaynaklı hipomiyelinasyonu 7,5 mg/kg/gün MED ile kurtardı. MED’in farmakokinetik analizi Cmaks 44,0 ng/mL, t1/2 4,6 saat ve AUC24 280,1 ng*saat/mL ortaya çıkardı. Sonuç: Bu sonuçlara dayanarak, PWMI’lı yenidoğanlarda miyelinasyonu teşvik eden maruziyetler oral dozlarda klemastin ile elde edilebilir olmalıdır.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu