Psikoloji

Önceki LSD Kullanımı Düşük Psikolojik Dayanıklılıkla Bağlantılıdır

Özet: Yeni bir çalışma, ömür boyu LSD kullanımının, iş kaybından sonra daha yüksek ciddi psikolojik sıkıntıyla bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor. 15.854 yetişkinden elde edilen verileri analiz eden araştırmacılar, daha önce LSD kullanmış olanların ciddi sıkıntı bildirme olasılığının 1,6-1,7 kat daha fazla olduğunu buldu.

Çalışma, LSD’nin iş kaybından kaynaklanan strese karşı dayanıklılık sağlamadığını öne sürüyor. Bu bulgular, psychedelic kullanımının psikolojik yararları hakkındaki önceki iddialara meydan okuyor.

Ana unsurlar:

  1. Artan Sıkıntı: Daha önce LSD kullananların, işini kaybettikten sonra ciddi psikolojik sıkıntı yaşama olasılıkları 1,6-1,7 kat daha fazladır.
  2. Büyük Veri Seti: Çalışma, Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Araştırması’ndan 15.854 yetişkinden elde edilen verileri analiz etti.
  3. Önceki İddialara Karşı Mücadele: Sonuçlar, LSD kullanımının strese karşı dayanıklılığı artırmadığını ileri sürüyor; bu da daha önceki çalışmalarla çelişiyor.

Kaynak: PLOS

Açık erişimli dergide bu hafta yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, ömür boyu LSD kullanımı, kişinin işini kaybettikten sonra ciddi psikolojik sıkıntı yaşama olasılığının daha yüksek olmasıyla ilişkilidir. PLOS BİR Almanya’nın Konstanz Üniversitesi’nden Benjamin Korman tarafından.

Önceki çalışmalar, liserjik asit dietilamid (LSD) gibi psikedelik maddeleri kullanan kişilerin, olumlu psikolojik özellikler ölçeğinde kullanmayanlara göre daha yüksek puan aldığını ortaya çıkarmıştı. Ancak bunun stresli yaşam olayları sırasında daha iyi bir dayanıklılığa dönüşüp dönüşmeyeceği belirsizdir.

Yeni çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’nin sivil, kurumsallaşmış olmayan nüfusuna ilişkin 2008-2019 Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Araştırmasından elde edilen kamuya açık verileri kullandı. Dr. Korman, geçtiğimiz yıl çalışmış olan ancak anketin yapıldığı tarihte işsiz olan ve iş arayan 15.854 yetişkinin verilerini analiz etti.

Analize dahil edilen 520 katılımcı, işini kaybetmeden önce LSD kullandığını bildirdi. Bu kişilerin, LSD kullanımını bildirmeyenlere kıyasla, geçen ay içinde daha sonra şiddetli psikolojik sıkıntı bildirme olasılıkları kabaca 1,6 ila 1,7 kat daha fazlaydı.

Benzer şekilde, önceki LSD kullanımı, geçen ay içinde (şiddetli olmayan) psikolojik sıkıntının daha büyük semptomlarıyla ilişkiliydi. Bu ilişkiler sosyodemografik değişkenler kontrol edildikten sonra bile geçerliliğini korudu.

Dr. Korman, mevcut çalışmanın, LSD’nin kullanıcılara gelecekteki stres faktörlerine karşı psikolojik dayanıklılık sağladığına dair kanıt bulamadığını söylüyor. Ancak çalışmanın LSD kullanımı ile iş kaybı arasındaki zamanlamayı kontrol edemediğini de belirtiyor.

Buna ek olarak, sonuçlar diğer psychedelic türleri, diğer yaşam stres etkenleri türleri veya LSD’nin klinik kullanımı hakkında sonuçlara varmak için tahmin edilemez.

Korman şunu ekliyor: “Bu çalışma, liserjik asit dietilamid (LSD) kullanımının daha sonraki iş kaybının ardından daha büyük psikolojik sıkıntıyla ilişkili olduğunu göstererek, klasik psychedelic kullanımını psikolojik güç ve dayanıklılıkla ilişkilendiren önceki bulguları sorguluyor.”

Finansman: Bu çalışma, Almanya’nın Mükemmellik Stratejisi (Hibe Numarası EXC2035/1-390681379) kapsamında Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG-Alman Araştırma Vakfı) tarafından desteklenmiştir. Fon verenlerin çalışma tasarımında, veri toplama ve analizinde, yayınlama kararında veya makalenin hazırlanmasında hiçbir rolü yoktu.

Bu psychedelic ve dayanıklılık araştırma haberi hakkında

Soyut

LSD kalıcı psikolojik dayanıklılık sağlar mı? İş kaybı yaşayan natüralist kullanıcılar üzerine bir araştırma

Klasik psikedeliklerle ilgili son araştırmalar, bunların kullanımının psikolojik güç ve dayanıklılıkla ilişkili olduğunu, dolayısıyla kullanıcılara, kullanmayanlara göre bir tür psikolojik koruma sağladığını öne sürdü.

Ancak bu fikir, yaşam boyu liserjik asit dietilamid (LSD) kullananların stresli deneyimler sırasında daha kötü ruh sağlığına sahip olduklarını bildiren son bulgularla sorgulanmaya başlandı.

Mevcut çalışma, stresli bir deneyim öncesinde LSD kullanımının, stresli deneyimin ardından yaşanan psikolojik sıkıntıya karşı tampon oluşturup oluşturmadığını inceleyerek bu karışık bulguları ele alıyor. Bu çalışma, iş kaybı yaşayan 5.067.553 (ağırlıklı) işsiz, iş arayan kişiyle ilgili Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve Sağlık Araştırması’ndan (2008–2019) alınan açık olarak mevcut verilere dayanmaktadır.

Araştırılan değişkenlerin zamansal önceliğini belirlemek için kasıtlı katılımcı hariç tutma kriterlerini kullanan bu çalışma, LSD kullanımının doğal kullanıcılara psikolojik dayanıklılık kazandırıp kazandırmadığının basit bir testini sunuyor.

İş kaybından önce LSD kullanımı, sosyodemografik değişkenlerin kontrol edilip edilmediğine bakılmaksızın, iş kaybının ardından ciddi psikolojik sıkıntı yaşama olasılığının daha yüksek olmasıyla ilişkiliydi.

Özetle, bu çalışma, stresli bir deneyimin ardından natüralist kullanıcılarda LSD’nin sağladığı psikolojik dayanıklılığa ilişkin kanıt bulmakta başarısız oluyor.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/lsd-resilience-psychology-26447/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu