Çalışmalar

Olumsuz eylem fiillerini okumak: birincil motor korteks içinde bir veya iki aşamalı işleme?

Özellikle motor sistemdeki aktivasyon ve engelleyici mekanizmalar ile ilgili olarak reddedilen eylemlerin temsili ve bunun bir veya iki adımda gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Olumlu ve olumsuz eylem cümlelerini okurken, primer motor kortekste farklı gecikmelerde kortikospinal uyarılabilirliği (CSE) ve kısa aralıklı intrakortikal inhibisyonu (SICI) araştıran iki deney yaptık. Yirmi altı katılımcı eylem ve eylem dışı cümleleri olumlu veya olumsuz biçimde okudu. Transkraniyal manyetik stimülasyon kullanarak, CSE’yi istirahatte ve fiil sunumundan sonra birkaç gecikmede el kaslarında araştırdık. Fiil biçiminden bağımsız olarak, eylemsiz cümlelere kıyasla eylem cümleleri için daha büyük bir ÖAM gözlemledik. İkinci deneyde, on dokuz katılımcı olumlu ve olumsuz eylem cümleleri okudu. CSE ve SICI’yi fiil sunumundan sonra kısa ve uzun gecikmelerde ölçtük. ÖAM, dinlenmeye kıyasla her iki gecikmede de olumlu ve olumsuz eylem cümleleri için daha büyüktü. SICI, fiil formundan bağımsız olarak kısa gecikmede değişmedi, ancak daha uzun gecikmelerde arttı. Sonuçlarımız, iki aşamalı bir model için kısmi destek vermektedir, çünkü olumsuzlanan eylemler, erken gecikmelerde ek bir engelleme olmaksızın, onaylanan eylemlerle aynı motor uyarılabilirliğini göstermiştir. Daha sonra, olumlu ve olumsuz eylemler arasındaki sinirsel farklılıklar, birincil motor korteksin dışında meydana gelebilir.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu