Genetik

Oksitosinin Obezite ve Doğum Sonrası Depresyonla Bağlantısı

Özet: Yeni bir çalışma, TRPC5 genini obezite, davranış sorunları ve doğum sonrası depresyonun bir nedeni olarak tanımladı. Araştırmacılar, eksik veya bozuk TRPC5 genlerinin iştah ve duyguları düzenlemek için çok önemli olan oksitosin nöronlarını bozduğunu buldu. Bu keşif, semptomları hafifletmek için oksitosin kullanımı gibi potansiyel yeni tedaviler sunuyor. Bulgular, belirli davranışların ve durumların biyolojik temelini vurguluyor.

Ana unsurlar:

  1. TRPC5 geni iştahı, kaygıyı ve sosyal davranışları etkiliyor.
  2. Bozulan TRPC5 oksitosin nöronlarını etkileyerek kilo alımına ve depresyona yol açıyor.
  3. Oksitosin tedavisinin bu semptomları azaltmada etkili olduğu görülmektedir.

Kaynak: Cambridge Üniversitesi

Bilim insanları, eksik veya bozuk olduğunda obeziteye, davranış bozukluklarına ve annelerde doğum sonrası depresyona yol açabilen bir gen tespit etti.

Bugün bildirilen keşif Hücredoğum sonrası depresyonun tedavisi için daha geniş kapsamlı etkilere sahip olabilir; fareler üzerinde yapılan bir çalışma, oksitosinin semptomları hafifletebileceğini öne sürüyor.

Obezite ve doğum sonrası depresyon önemli küresel sağlık sorunlarıdır. Doğum sonrası depresyon, doğumdan sonraki bir yıl içinde 10 kadından birinden fazlasını etkiler ve yüksek gelirli ülkelerde beş anne ölümünden birine kadar uzanan intihar riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü’ne göre obezite 1990’dan beri yetişkinlerde iki kattan fazla ve ergenlerde dört katına çıkmıştır.

Bu DNA'yı ve bir başı gösteriyor.
Çalışmamız, TRPC5’in içgüdülerimizi düzenlemede kritik bir rol oynamak için hipotalamustaki oksitosin nöronları üzerinde etki ettiğini gösteriyor. Kaynak: Neuroscience News

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi ve ABD’nin Houston kentindeki Baylor Tıp Fakültesi’nden bilim insanlarının liderliğindeki bir ekip, farklı ailelerden gelen ve şiddetli obezite, anksiyete, otizm ve sesler veya kokularla tetiklenen davranış sorunları yaşayan iki çocuğu incelerken, çocuklarda tek bir genin eksik olduğunu keşfetti. TRPC5X kromozomu üzerinde bulunan

Daha ileri araştırmalar, her iki çocuğun da gen delesyonunu, X kromozomlarından birinde gen eksik olan annelerinden miras aldığını ortaya koydu. Anneler ayrıca obeziteye sahipti, ancak buna ek olarak doğum sonrası depresyon da yaşadılar.

Çocuklarda ve annelerinde sorunlara neden olanın TRPC5 gen olup olmadığını test etmek için araştırmacılar, genin kusurlu bir versiyonuna sahip fareleri genetik olarak değiştirerek hayvan modellerine yöneldiler (Trp5 farelerde).

Bu kusurlu gene sahip erkek fareler, erkek farelerle aynı sorunları sergilediler; bunlar arasında kilo alma, kaygı, sosyal etkileşimlerden hoşlanmama ve saldırgan davranışlar yer aldı.

Dişi fareler aynı davranışları sergilediler, ancak anne olduklarında depresif davranışlar ve bozulmuş anne bakımı da sergilediler. İlginç bir şekilde, anne olmayan ancak mutasyonu taşıyan erkek fareler ve dişi fareler depresyon benzeri davranışlar göstermediler.

Baylor Tıp Fakültesi’ndeki USDA/ARS Çocuk Beslenme Araştırma Merkezi’nde Temel Bilimler Yardımcı Direktörü olan Dr. Yong Xu şunları söyledi: “Bu farelerde gördüğümüz şey oldukça dikkat çekiciydi. Fareler, farelerde olmayan kişilerde görülen davranışlara çok benzer davranışlar sergilediler. TRPC5 annelerde depresyon belirtileri ve bebeklerine bakmada zorluk gibi belirtiler içeren gen. Bu bize bu genin bu davranışlara neden olduğunu gösteriyor.”

TRPC5 ısı, tat ve dokunma gibi duyusal sinyalleri algılamada rol oynayan bir gen ailesinin bir üyesidir. Bu özel gen, iştahı kontrol ettiği bilinen beynin hipotalamus bölgesindeki bir yolda etki eder.

Araştırmacılar bu beyin bölgesine daha detaylı baktıklarında şunu keşfettiler: TRPC5 Oksitosin nöronları üzerinde etkilidir. Oksitosin hormonu üreten sinir hücreleridir. Bu hormon, sevgi, duygu ve bağlanma gösterilerine yanıt olarak salgılandığından sıklıkla ‘aşk hormonu’ olarak adlandırılır.

Bu oksitosin nöronlarından genin silinmesi, aksi takdirde sağlıklı farelerin benzer kaygı, aşırı yeme ve sosyalleşme bozukluğu belirtileri göstermesine ve annelerde doğum sonrası depresyona yol açtı. Bu nöronlardaki geni geri yüklemek, vücut ağırlığını ve kaygı ve doğum sonrası depresyon semptomlarını azalttı.

Ekip, oksitosin nöronları üzerinde etki göstermenin yanı sıra, TRPC5 ayrıca, bir süredir kilo düzenlemede önemli bir rol oynadığı bilinen POMC nöronları olarak adlandırılan nöronlar üzerinde de etkilidir. POMC geni düzgün çalışmayan çocuklarda genellikle doymak bilmez bir iştah görülür ve erken yaşlardan itibaren kilo alınır.

Cambridge Üniversitesi Metabolik Bilim Enstitüsü’nden Profesör Sadaf Farooqi şunları söyledi: “İnsanların neden eksik kilolu olduğunun bir nedeni var. TRPC5 tüm bu koşulları geliştirir. Hipotalamusun, insanların ve hayvanların hayatta kalmasını sağlayan ‘içgüdüsel davranışları’ düzenlemede önemli bir rol oynadığını uzun zamandır biliyoruz; yiyecek arama, sosyal etkileşim, savaşma veya kaçma tepkisi ve yavrularına bakma gibi.

“Çalışmamız şunu gösteriyor ki TRPC5 “Hipotalamustaki oksitosin nöronları üzerinde etki ederek içgüdülerimizi düzenlemede kritik bir rol oynar.”

Silinmeler sırasında TRPC5 Genin nadir görülmesi nedeniyle, İngiltere Biyobankası’ndaki yaklaşık 500.000 kişiden alınan DNA örneklerinin analizi, 369 kişinin (yaklaşık dörtte üçü kadın) gen varyantlarını taşıdığını ve ortalamanın üzerinde bir vücut kitle indeksine sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılar, bulgularının oksitosinin geri kazandırılmasının, eksik veya hatalı TRPC5 genlerine sahip kişilerin ve potansiyel olarak doğum sonrası depresyon yaşayan annelerin tedavisine yardımcı olabileceğini gösterdiğini söylüyor.

Profesör Farooqi şunları söyledi: “Bazı genetik durumlar, örneğin TRPC5 eksikliği çok nadirdir, bize vücudun nasıl çalıştığı hakkında önemli dersler verirler. Bu durumda, onlarca yıllık araştırmalara rağmen çok az şey bilinen ciddi bir sağlık sorunu olan doğum sonrası depresyonu anlamada bir atılım yaptık. Ve daha da önemlisi, bu rahatsızlığa sahip bazı anneler için oksitosinin olası bir tedavi olabileceğini gösterebilir.”

Hayvanlarda oksitosin sisteminin hem depresyonda hem de anne bakımında yer aldığına dair kanıtlar zaten mevcut ve oksitosinin bir tedavi olarak kullanımıyla ilgili küçük denemeler yapıldı. Ekip, çalışmalarının oksitosinin rolüne dair doğrudan kanıt sağladığını ve bunun daha büyük, çok merkezli denemeleri desteklemede önemli olacağını söylüyor.

Profesör Farooqi şunları ekledi: “Bu araştırma bize, tamamen kontrolümüz altında olduğunu varsaydığımız birçok davranışın, ister yeme davranışımız, ister kaygımız veya doğum sonrası depresyonumuz olsun, biyolojide güçlü bir temeli olduğunu hatırlatıyor. Bu rahatsızlıklardan muzdarip insanlara karşı daha anlayışlı ve sempatik olmamız gerekiyor.”

Finansman: Bu çalışma Wellcome, Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü (NIHR), NIHR Cambridge Biyomedikal Araştırma Merkezi, Botnar Fondation ve Bernard Wolfe Sağlık Nörobilim Vakfı tarafından desteklenmiştir.

Bu genetik ve sinirbilim araştırma haberleri hakkında

Soyut

Geçici Reseptör Potansiyeli Kanal 5’in Kaybı Obezite ve Doğum Sonrası Depresyona Neden Olur

Önemli Noktalar

  • İnsanlarda, silinmesi TRPC5 obeziteye, kaygıya, otizme ve doğum sonrası depresyona neden olur
  • İnsan barındıran erkek ve dişi fareler TRPC5 mutasyon bu fenotipleri tekrarlar
  • Etkiler, hipotalamik Pomc ve oksitosin nöronları üzerinde etki eden TRPC5 aracılığıyla gerçekleşir
  • Beyinde ifade edilen TRPC5, hayatta kalmak için gerekli olan içgüdüsel davranışları düzenler

Özet

Hipotalamik sinir devreleri, yiyecek arama, savaş/kaç tepkisi, sosyalleşme ve anne bakımı gibi içgüdüsel davranışları düzenler.

Burada, beyinde ifade edilen geçici reseptör potansiyeli (TRP) kanal 5’i (TRPC5) bozan kromozom Xq23’te mikrodelesyonlar tespit ettik. Bu kanal ailesi duyusal uyaranları algılar ve bunları beyin tarafından yorumlanabilen elektrik sinyallerine dönüştürür.

Erkek TRPC5 silme taşıyıcıları, insan işlev kaybını barındıran knockin erkek farelerde tekrarlanan yiyecek arama, obezite, kaygı ve otizm sergilediler TRPC5 mutasyon.

Kadınlar taşıyor TRPC5 silmeler şiddetli doğum sonrası depresyona sahipti. Anneler olarak, dişi knockin fareler yavruların bakımı bozulmuşken anhedoni ve depresyon benzeri davranışlar sergilediler.

Silinmesi Trp5 hipotalamik paraventriküler çekirdekteki oksitosin nöronlarından kaynaklanan her iki cinsiyette obeziteye ve kadınlarda doğum sonrası depresif davranışa neden olurken, Trp5 Knock-in farelerde oksitosin nöronlarında aşırı ekspresyon bu fenotipleri tersine çevirdi.

TRPC5’in, yiyecek arama ve anne bakımı gibi hayatta kalma için temel olan doğuştan gelen insan davranışlarının aracılık etmede önemli bir rol oynadığını gösteriyoruz.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/oxytocin-obesity-pnd-genetics-26396/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu