Sinirbilim

Odak Noktasının Ötesinde Vizyonu Keskinleştirme

Özet: Geleneksel görsel eğitim yöntemleri algıyı yalnızca belirli görsel bölgelerde geliştirirken, yeni bir çalışma çığır açıcı bir gelişme sunuyor. Katılımcılar, göz hareketi yoluyla görsel uyaranları aktif bir şekilde keşfederek, yalnızca odaklandıkları alanı değil, tüm görsel alanlarını geliştirdiler.

Bu yöntem, daha geniş bir algısal öğrenme yelpazesi sunmak için göz hareketleriyle bağlantılı beyin mekanizmalarından yararlanır. Teknik daha verimli ve kapsamlı görsel rehabilitasyon programları vaat ediyor.

Ana unsurlar:

  1. Geleneksel görsel eğitim, konum spesifikliğiyle sınırlıdır; yalnızca egzersiz yapılan alanlarda algıyı arttırmak.
  2. Yeni çalışma, göz hareketi yoluyla görsel uyaranların aktif olarak keşfedilmesini ve gelişmiş algının eğitimsiz alanlara genişletilmesini içeriyor.
  3. Bu yaklaşım, potansiyel olarak görsel rehabilitasyonun verimliliğini ve kapsamını dönüştüren farklı beyin mekanizmalarına erişir.

Kaynak: LMU

Sürekli eğitim insanın algılama kapasitesini geliştirir. Örneğin, yılların deneyimi şarap garsonlarının koku ve tat alma duyularını geliştiriyorsa, deneyimli radyologlar da röntgen filmlerindeki anormallikleri bir bakışta tespit edebiliyorlar.

Bununla birlikte, görsel algının tıbbi alanında geleneksel eğitim yöntemleri sınırlıdır, çünkü iyileştirmeler yalnızca kullanılan görüş alanının belirli bir alanında elde edilebilmektedir – bu, konuma özgüllük olarak bilinen bir olgudur.

Örneğin bir kişi bir kaza sonrasında akut görme kaybından kurtuluyorsa, rehabilitasyon programları sırasında görme yeteneğinin, görme alanının çeşitli bölümleri için bireysel olarak eğitilmesi gerekir ki bu zahmetli bir süreçtir. Bunun nedeni görsel sistemin dünyayı mekansal olarak düzenli bir şekilde işlemesidir.

LMU Genel ve Deneysel Psikoloji Kürsüsü’nden Profesör Zhuanghua Shi, “Görme alanındaki iki komşu alanı işleyen nöronlar aynı zamanda beyinde de birbirine yakın konumdadır” diye açıklıyor.

“Sonuç olarak, görsel eğitim genellikle görüş alanının çok spesifik bir yerini kapsayan küçük bir nöron grubunda esneklik üretir.”

Yakın zamanda Shi liderliğindeki bir araştırmacı ekibi tarafından dergide yayınlanan yeni bir çalışma Ulusal Bilimler Akademisi (PNAS) Bildirileri şimdi bu sınırlamayı ortadan kaldırabilecek bir yaklaşım sunuyor.

Shi’nin meslektaşı Profesör Heiner Deubel, “Görsel eğitimin avantajlarını tüm görüş alanına nasıl genişleteceğimizin kodunu çözdük” diyor.

Görsel uyaranların yalnızca görsel alanın belirli yerlerinde gösterildiği geleneksel yöntemlerin aksine, çalışma katılımcıları görsel uyaranları gözlerinin hareketi yoluyla aktif olarak araştırdılar.

Bu yenilikçi yaklaşım, katılımcıları göz hareketleriyle ilişkili belirli mekanizmaları kullanmaya ve görsel uyaranların konumunu esnek bir şekilde kodlamaya teşvik etti. Sonuç olarak, algısal kapasiteleri yalnızca baktıkları alanda gelişmekle kalmadı, aynı zamanda bu artan yetenek aynı zamanda görme alanlarının eğitimsiz diğer bölümlerine de yayıldı.

Çalışmanın sonuçları, algısal öğrenmede göz hareketlerinin hedeflenen aktivasyonunun, önceki yöntemlere göre tamamen farklı beyin mekanizmalarına erişim sağladığını göstermektedir.

Shi, “Bu, özellikle yeni yaklaşımın daha etkili ve daha az hantal hale getirebileceği görsel rehabilitasyon programları için çok ilginç bir olasılık” diyor.

Bu görsel sinirbilim araştırma haberi hakkında

Soyut

Seğirmeler arasında algısal öğrenme: Özellik ancak konuma özgü değil

Algısal öğrenme, uygulama yoluyla algıyı geliştirme yeteneğidir. Algısal öğrenmenin ayırt edici özelliği, eğitilen konum ve oryantasyon gibi uyaran özellikleri için özgüllüğüdür. Örneğin, bir ızgaranın yönelimini ayırt etmeye yönelik eğitim, yalnızca eğitimli konumdaki performansı artırır, ancak diğer eğitimsiz konumlardaki performansı artırmaz.

Algısal öğrenme çoğunlukla, gözlemciler bakışlarını bir yere sabitlerken kısaca sunulan uyaranlar kullanılarak incelenmiştir.

Bununla birlikte, günlük yaşamda, uyaranlar göz hareketleri aracılığıyla aktif olarak keşfedilir ve bu da aynı uyaranın farklı retina konumlarında art arda yansıtılmasıyla sonuçlanır.

Burada, seğirmeler arasında yönelim ayrımcılığının algısal öğrenimini inceledik. Gözlemciler, periferik bir ızgaraya seğirmek ve seğirme sırasında meydana gelen yönelim değişikliğini ayırt etmek için eğitildi.

Sonuçlar, eğitimin, eğitimsiz bir yönelime genellenmeyen, sakkadik algısal öğrenmeye (TPL) ve performans iyileştirmelerine yol açtığını gösterdi. Bununla birlikte, dikkat çekici bir şekilde, eğitimli oryantasyon için, TPL’nin karşı yarı alandaki eğitimsiz konuma tam bir transferini bulduk, bu da TPL’de referans çerçeve kodlamasının yüksek esnekliğini ortaya koyuyor.

Katılımcıların seğirmeler olmadan eğitildiği üç kontrol deneyi böyle bir transfer göstermedi, bu da konum transferinin göz hareketlerine bağlı olduğunu doğruladı. Ayrıca, eğitimsiz bir sabitleme görevinde eğitimli konumdaki performans da geliştirildi, ancak eğitimsiz konumdaki performans da iyileştirilmedi.

Sonuçlarımız, TPL’nin hem göz hareketinden önce meydana gelen konuma özgü bir bileşene hem de konum genellemesini içeren seğirmeyle ilgili bir bileşene sahip olduğunu göstermektedir.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/visual-focal-point-25102/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu