Çalışmalar

Müzik ve Konuşma İnsan Dinleyicilerinde Benzer Subkortikal Tepkileri Ortaya Çıkarıyor

Müzik ve konuşma insana özgü ve günlük hayatta karşımıza çıkan iki sestir. Her ikisi de işitsel yolla ilk akustik kodlamadan daha yüksek seviyeli bilişe dönüştürülür. Konuşma ve müzik işleme çalışmalarının çoğu kortekse odaklanır ve doğal, çok sesli müziğe karşı korteks altı tepkisi esasen incelenmemiştir. Bu çalışmanın amacı, işitsel beyin sapı yanıtını (ABR) kullanarak müzik ve konuşmanın subkortikal kodlamasını karşılaştırmaktı. Son zamanlarda ABR’yi sürekli konuşmaya türetmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiş olsa da, bunlar ya müziğe uygulanamazlar ya da kötü sonuçlar verirler. Bu çalışmada, üç regresör kullanarak ters evrişim yoluyla ABR’yi türetmeyi araştırdık: 1) yarım dalga doğrultulmuş uyaran dalga formu, 2) modellenmiş iç saç hücresi potansiyeli ve 3) işitsel sinir modeli ateşleme hızı (ANM). ikisi bir hesaplamalı işitsel çevre modelinden üretildi. Üç regresörü nicel olarak karşılaştırdıktan sonra, ANM regresörünün çeşitli müzik türlerine ve çoklu konuşma uyaranlarına sağlam ve yorumlanabilir ABR dalga formları verdiğini bulduk. Daha sonra, müzik ve konuşmaya verilen subkortikal tepkileri karşılaştırmak için ANM’den türetilen ABR’leri kullandık ve morfolojide oldukça benzer olduklarını gördük. Aynı dekonvolüsyon yöntemini kullanarak kortikal tepkileri daha fazla araştırdık ve önceki çalışmalara dayanarak beklenmedik şekilde oradaki tepkilerin de oldukça benzer olduğunu gördük. Çalışmamız ilk olarak kortikal kodlamada kullanım potansiyeli olan hem doğal konuşma hem de müzik için subkortikal kodlama ve işlemeyi araştırmak için kullanılabilecek bir yaklaşım geliştirdi. Buna dayanarak, akustik farklılıkların çevresel kodlama üzerindeki doğrusal olmayan etkilerini hesaba katarken, türetilen müzik ve konuşma beyin sapı tepkilerinin yüksek oranda ilişkili olduğu sonucuna vardık.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu