Sinirbilim

Müzik Kalp Atış Hızlarını ve Toplu Duyguları Nasıl Senkronize Eder?

Özet: Müzik dinlemek, kalp atış hızlarını farklı kişiler arasında olduğundan daha güvenilir bir şekilde bireyler arasında senkronize eder. Bu senkronizasyon, ruh hali veya müzik tercihlerinden ziyade fizyolojik tepkilere bağlıdır.

Bulgular, izleyicilerin kolektif duygusal deneyimlerini açıklamaya yardımcı oluyor ve tiyatro performanslarını geliştirmenin yollarını öneriyor. Araştırma, sahne sanatlarını geliştirmek için değerli ipuçları sunuyor.

Ana unsurlar:

  1. Müzikle sağlanan kalp atış hızı senkronizasyonu, farklı kişiler arasındaki senkronizasyondan ziyade, bireyler arasında daha güvenilirdir.
  2. Senkronizasyon, ruh halinize veya müzik tercihlerinize değil, tutarlı fizyolojik tepkilere bağlıdır.
  3. Bu araştırma, sahne sanatlarındaki anlayışı geliştirebilir ve kolektif deneyimleri iyileştirebilir.

Kaynak: Waseda Üniversitesi

Ortak girdi senkronizasyonu, aynı girdiye maruz kalan sistemlerin veya organizmaların benzer şekilde yanıt verdiği bir süreçtir. Örneğin, bir konseri dinleyen kişiler, duygularının senkronizasyonunu deneyimleyebilir.

Japonya Waseda Üniversitesi’ne bağlı Doçent Ryota Nomura, mekanizmayı anlatırken, “Müzikle tetiklenen kalp atış hızının senkronizasyonu, bir tiyatroda geniş bir izleyici kitlesinin tutarlı davranışlarının altında yatan mekanizma olabilir” diyor.

Önceki çalışmalar, kalp atış hızı da dahil olmak üzere fizyolojik sinyaller kullanılarak hesaplanan denekler arası korelasyonların genellikle düşük olduğunu göstermiştir.

Farklı bireylerde ortak girdi kaynaklı senkronizasyonu inceleyen çalışmalar, düşük korelasyonun bilinçli işleme ve kalp hızı arasındaki zayıf kişi içi korelasyondan kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu kişi içi korelasyonun doğrudan kontrol edilmesi zordur.

Dolayısıyla Dr. Nomura’nın mevcut çalışması, aynı bireylere tekrar tekrar ortak girdi uygulayarak, işlemedeki bireysel farklılıkları ortadan kaldırdı.

Dr. Nomura yakın zamanda bu içgörülü çalışmayı yayınladı Bilimsel Raporlar 28 Mayıs 2024 tarihinde Dr. Nomura tarafından yapılan çalışmada, fiziksel ve bilişsel süreçlerin senkronizasyonunun, farklı bireyler arasındaki senkronizasyona kıyasla, bir birey içerisinde daha iyi olduğu ortaya konmuştur.

Çalışma, müziğe verilen yanıtta kalp atış hızının senkronizasyonunun, dinleyicinin ruh haline veya müzik tercihlerine değil, güvenilir fizyolojik tepkilerine bağlı olduğunu ortaya koydu.

Dr. Nomura, “Bu çalışma bize tiyatronun estetik deneyiminin yeniden üretilebilirliğini güvenilirlik açısından açıklama olanağı sağlıyor” diyor.

Çalışma, müzik dinlerken ölçülen anlık kalp hızı verileri kullanılarak hesaplanan denek içi ve deneklerarası korelasyonları inceledi. Ruh halinin müzik kaynaklı kalp hızı senkronizasyonu üzerindeki etkisini tahmin etmek için Dr. Nomura, çalışmadaki katılımcılara farklı günlerde aynı müzik parçasını dinletti.

Benzer şekilde, müzik tercihinin kalp atış hızı senkronizasyonu üzerindeki etkisini ölçmek için, araştırmacı tarafından seçilen bir müzik parçasını dinleyen bir kişinin, kendisini derinden etkileyen bir müzik parçasına rastgele bir sırayla çalındığında senkronizasyon tepkisinin farklı olup olmadığını araştırdı.

Dr. Nomura, bir bireyin kalp atış hızının müziğe verdiği tepkinin güvenilirliğinin, bireyler arasındaki tepkilerdeki özneler arası korelasyona kıyasla, belirli bir birey için zaman içinde önemli ölçüde daha fazla korelasyona sahip olduğunu keşfetti.

Dr. Nomura, “Sonuçlar, katılımcıların müzik tercihleri ​​ve günlük ruh hallerinden bağımsız olarak, denek içi korelasyonlara kıyasla denek-arası korelasyonların sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterdi. Dahası, müzik kaynaklı kalp atış hızı senkronizasyonu, ruh hali veya motivasyondan ziyade müzik parçalarına verilen fizyolojik tepkilerin güvenilirliğine bağlıdır,” diyor.

Genel olarak, çalışma tiyatroya gitme deneyimini iyileştirmenin bir yolu olarak kolektif insan duygusunun daha iyi anlaşılmasına yol açacaktır. Kalp atış hızı senkronizasyonuna ve buna bağlı duygusal tepkiye hangi faktörlerin katkıda bulunduğunu keşfederek, bu çalışma sahne sanatlarının başarısı için değerli ipuçları sunmaktadır.

“Küçük izleyici kitlesine ait verilerden, örneğin sanatçıların yeterlilik derecesinden, ticari başarının güvenilirlik açısından öngörülebilmesi mümkün.

Dr. Nomura, çalışmanın çıkarımlarını vurgularken, “Bu, tiyatrolarda daha iyi performanslara katkıda bulunabilir. Dahası, güvenilirliği artıran tasarlanmış cihazlar, birden fazla izleyicinin fizyolojik durumlarının senkronizasyonunu kolaylaştırabilir,” sonucuna varıyor.

Bu müzik, duygu ve sinirbilim araştırma haberleri hakkında

Soyut

Müzik kaynaklı kalp atış hızı senkronizasyonunun güvenilirliği

Ortak girdiler, insanın fiziksel ve bilişsel süreçleri de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik sistemleri senkronize eder. Bu mekanizma, tiyatrodaki kolektif insan duygularını, istemsiz davranışsal senkronizasyon olarak açıklar.

Ancak bireyler arasındaki fizyolojik sinyallerin denekler arası korelasyonu küçüktür.

Doğrusal olmayan sistemlerin ortak girdi senkronizasyonuna ilişkin bulgulara dayanarak, algısal ve bilişsel sistemlerdeki bireysel farklılıkların estetik uyaranlara verilen fizyolojik tepkilerin güvenilirliğini azalttığı ve dolayısıyla senkronizasyonu bozduğu hipotezini öne sürdük.

Bunu, müzik dinlerken ölçülen anlık kalp atış hızı verileri kullanılarak hesaplanan, denek içi ve deneklerarası Pearson korelasyon katsayılarını ve doğrusal olmayan faz senkronizasyonunu karşılaştırarak test ettik.

Sonuçlar, katılımcıların müzik tercihleri ​​ve günlük ruh hallerinden bağımsız olarak, denekler arası korelasyonların, denek içi korelasyonlardan sürekli olarak daha düşük olduğunu gösterdi.

Ayrıca, müzik kaynaklı kalp atış hızı senkronizasyonu, ruh hali veya motivasyondan ziyade müzik parçalarına verilen fizyolojik tepkilerin güvenilirliğine bağlıdır.

Bu çalışma tiyatrodaki kolektif duygular üzerine gelecekte yapılacak deneysel araştırmalara temel oluşturmaktadır.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/how-music-synchronizes-heart-rates-and-collective-emotions/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu