Çalışmalar

Motor kontrol ağındaki anlık gama frekansının düzensizliği, görsel-motor ve propriyoseptif bilgi işlemeyi karakterize eder.

Arka plan: Hedefe yönelik hareketler, propriyoseptif ve görsel-motor bilgilerinin bütünleştirilmesini içerir. Bu tür bilgi işlemenin nöral bağıntıları bilinmesine rağmen, duyusal-motor entegrasyonun nasıl gerçekleştiğinin ayrıntıları hala büyük ölçüde bilinmemektedir. Amaç: Çalışma, propriyoseptif ve görsel-motor bilgilerin işlenmesinde yer alan nöral aktiviteyi karşılaştırarak, farklı duyusal hedeflere sahip hareketleri karakterize etmeyi amaçlamaktadır. Bunu başarmak için, karakterizasyon için anlık gama frekansı parametresinin düzensizliğini kullanan yeni bir metodoloji geliştirdik. Yaklaşım: Bu çalışmada, uyanık bir derin beyin stimülasyonu (DBS) implantasyon ameliyatı geçiren 8 esansiyel tremor hastası, tekrar tekrar klinisyenin parmağına (ileri görsel rehberli/FV hareketi) ve ardından kişinin kendi çenesine (geriye doğru propriyoseptif rehberli/BP hareketi) dokundu. Motor (M1), somatosensoriyel (S1) ve posterior parietal korteksten (PPC) nöral elektrokortikografik (ECoG) kayıtlar alındı ​​ve gama aralığında (30-80Hz) bant geçiren filtreden geçirildi. Olaylar arası aralıkların düzensizliği (IEI; anlık gama frekansının tersi) şu şekilde incelendi: 1) genlik ile devam eden IEI arasındaki korelasyon ve 2) IEI zaman serisinin otomatik bilgisi. FV ve BP hareketlerini hızlanan ve yavaşlayan kuvvetlere göre bölümlere ayırdıktan ve entropi yöntemlerini aktarmak için IEI parametresini uyguladıktan sonra ağ bağlantısını daha da araştırdık. Sonuçlar: IEI’deki düzensizliğin aktif yeni bilgi işlemeyi yansıttığını kavramsallaştırarak, tüm tesislerde en yüksek düzensizliği BP hareketi sırasında M1’de, FV hareketi sırasında en yüksek PPC’de ve en düşük dinlenme sırasında bulduk. Ayrıca bağlantı, hızlanan kuvvetle FV hareketi sırasında S1’den M1’e ve S1’den PPC’ye en güçlüydü ve dinlenme sırasında en zayıftı. Önem: Farklı duyusal hedeflerle hedefe yönelik hareketleri karakterize etmede anlık gama frekansı (örn. Bu yöntem, duyu-motor entegrasyon süreçlerine yorumlar sağlarken, farklı hareket türlerini başarıyla karakterize eder.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu