Yenilikler

Mahalle fırsatları bebek gelişimini ve bilişini etkiler

Boston Medical Center’ın (BMC) yeni araştırmasına göre, daha fazla eğitim ve sosyoekonomik fırsata sahip mahallelerde büyümek bebeklerin beyin aktivitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip. The Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics’te yayınlanan çalışma, özellikle eğitim alanında mahalle fırsatlarını artırmanın erken çocukluk gelişimini teşvik etmek için umut verici bir yaklaşım olabileceğini öne sürüyor.

Erken çocukluk araştırmacılarından oluşan bir ekip, mahalle fırsatının (çocuk sağlığı ve gelişimiyle ilgili sosyoekonomik, eğitimsel, sağlık ve çevresel koşullar) bebek beyin aktivitesi ve bilişsel gelişimle nasıl ilişkili olduğunu inceledi. Araştırmacılar, daha fazla fırsatın olduğu mahallelerdeki bebeklerin altı aylıkken daha fazla beyin fonksiyonuna sahip olduğunu buldu. Daha iyi eğitim fırsatlarının olduğu bölgelerde, bu beyin farklılıkları 12 aylıkken daha iyi bilişle de ilişkilidir.

“Bu çalışma, mahallelerin bebeklik döneminde bile çocuk gelişimi için önemli olduğunu vurguluyor. Bulgularımız, yüksek kaliteli eğitime erişimi artırmak gibi mahalle fırsatlarına odaklanmanın çocuk nörogelişimini destekleyebileceğini gösteriyor,” diyor BMC’de gelişimsel davranışçı çocuk doktoru ve Boston Üniversitesi Chobanian & Avedisian Tıp Fakültesi’nde Pediatri Yardımcı Doçenti olan Mei Elansary, MD, MPhil.

Araştırmacılar verilerini Boston ve Los Angeles bölgelerindeki toplum pediatri kliniklerinde çalışan 65 bebekten topladı. Ekip, mahalle fırsatı ile çocukların 12 aylıkken bilişsel gelişimi arasındaki ilişkinin, elektroensefalografi (EEG) ile ölçülen altı aylıkken beyin aktivitesindeki farklılıklarla açıklanıp açıklanamayacağını inceledi. Bilişsel gelişim, standartlaştırılmış oyun tabanlı gelişimsel bir değerlendirme olan Mullen Erken Öğrenme Ölçekleri (MSEL) kullanılarak ölçüldü.

Elansary ve meslektaşları, daha yüksek düzeyde komşuluk fırsatının, altı aylık bebeklerde orta ve yüksek frekans bantlarında daha yüksek mutlak EEG gücü ile ilişkili olduğunu buldu. Bu EEG ölçümleri, çocukluğun ilerleyen dönemlerinde daha iyi dil ve bilişsel puanlarla ilişkilidir ve bu da yaşamın erken dönemlerinde daha yüksek fırsatlara sahip mahallelerde yaşamanın nöroprotektif bir rol oynadığını düşündürmektedir.

Ekip ayrıca, özellikle daha yüksek düzeyde eğitim fırsatının daha iyi MSEL puanlarıyla ilişkili olduğunu da buldu. Bu, yüksek kaliteli merkez tabanlı bakım gibi daha fazla eğitim fırsatına sahip mahallelerin, çocukları bilişsel olarak simülasyon faaliyetlerine dahil etmek ve gelişimlerini artırmak için daha fazla kaynak sağlayabileceği anlamına gelir.

“Önceki çalışmalar sosyoekonomik dezavantajların çocuk gelişimindeki rolüne odaklanmıştı. Çalışmamız, çocukların erken çocukluk döneminde deneyimledikleri ortamları, gelişimlerini desteklemek ve eşitsizlikleri gidermek için iyileştirmeye yönelik çözümlere doğru konuşmayı kaydırmayı amaçlıyor,” diyor Elansary. “Irk ve etnik kökenin yüksek fırsat mahallelerine farklı erişimle güçlü bir şekilde ilişkili olduğu göz önüne alındığında, bu yerlere tüm aileler için erişimi teşvik etmenin yollarını düşünmek önemlidir.”

Kaynak ve İleri Okuma: https://www.sciencedaily.com/releases/2024/06/240627172034.htm

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu