Yenilikler

Laboratuvarda üretilen beyin dokuları etik midir? Daha akıllıca bir cevap yok

Beyin organoidleri, sıklıkla “mini beyinler” olarak anılsa da, gerçek anlamda insan beyni değildir. Ancak laboratuvarda üretilen bu beyin dokularıyla ilgili endişeler, özellikle de insan fetusu dokularından geliştirildiklerinde, gerçekten de son derece insani olabilir.

Hiroşima Üniversitesi Beşeri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden araştırmacılar, beyin organoidi araştırmalarının doğasında bulunan karmaşıklıklara dair değerli bilgiler sunarak, bu yenilikçi biyoteknolojiyi çevreleyen süregelen söylemlere önemli katkılarda bulunuyor ve bilinçli karar alma ile yasal ve etik yönetimin önünü açıyor. bilimsel ilerleme peşinde.

Makaleleri 4 Mart’ta yayınlandı. EMBO Raporları.

Beyin organoidleri, birçok farklı hücre tipine dönüşme yeteneğine sahip, kök hücrelerden elde edilen üç boyutlu insan beyni dokularıdır. İnsan beyninin karmaşıklığını laboratuvar ortamında kopyalayarak, araştırmacıların hayati bilgiler edinme ve yenilikçi tıbbi ilerlemeler sağlama umuduyla beyin gelişimini ve hastalıkları incelemesine olanak tanıyor.

Geleneksel olarak beyin organoidleri, erken embriyonik gelişimin tipik özelliği olan özellikle güçlü bir alt tür olan pluripotent kök hücrelerden büyütülür, ancak yeni teknolojiler artık bu organoidlerin insan fetal beyin hücrelerinden üretilmesini mümkün kılmaktadır. Ancak bu yöntem, beyin organoidleri hakkında daha da hararetli yasal ve etik tartışmaları beraberinde getiriyor; bu tartışmalar, geleneksel organoid araştırmalarında zaten yoğun bir şekilde yaşanıyor.

Hiroşima Üniversitesi’nden doçent Tsutomu Sawai, “Araştırmamız, gelişmiş organoid araştırmaları ile çoğunlukla seçmeli kürtaj yoluyla elde edilen fetal doku kullanımının kesişiminde ortaya çıkan, daha önce sıklıkla gözden kaçırılan etik ikilemleri ve yasal karmaşıklıkları aydınlatmayı amaçlıyor” dedi. ve çalışmanın baş yazarı.

Çalışma, fetal beyin organoidi (FeBO) araştırmasının karmaşık etik ve yasal ortamında gezinmek için özel olarak hazırlanmış, karmaşık ve küresel olarak uyumlu bir düzenleyici çerçeveye acil ihtiyaç olduğunu vurgulamaktadır. Makale, bilgilendirilmiş onam protokollerinin, organoid bilincini çevreleyen etik hususların, organoidlerin hayvanlara transplantasyonunun, hesaplamalı sistemlerle entegrasyonun ve embriyo araştırması ve kürtaj etiği ile ilgili daha geniş tartışmaların önemini vurgulamaktadır.

Hiroşima Üniversitesi’nden araştırmacı araştırmacı Masanori Kataoka, “Planımız, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde FeBO araştırmaları da dahil olmak üzere beyin organoid araştırmaları için kapsamlı etik ve düzenleyici çerçevelerin geliştirilmesini güçlü bir şekilde savunmaktır” dedi.

Sawai, “Bilinç sorunlarıyla sınırlı olmak yerine, bilimsel ve tıbbi ilerlemeyi sorumlu ve etik bir şekilde ilerletmek için etik ve düzenleyici tartışmaları sistematik olarak ilerletmek artık her zamankinden daha fazla zorunludur” dedi.

İleriye dönük olarak araştırma ikilisi, beyin organoid araştırmalarını çevreleyen etik ve düzenleyici tartışmaların ilerlemesini desteklemeye devam etmeyi planlıyor. Bilim ve tıpta sorumlu ve etik ilerlemeyi teşvik ederek, FeBO’lar da dahil olmak üzere beyin organoitlerini içeren tüm araştırmaların, insan onurunu ve etik bütünlüğü ön planda tutan bir çerçeve içinde yürütülmesini sağlamayı amaçlıyorlar.

Kaynak ve İleri Okuma: https://www.sciencedaily.com/releases/2024/04/240408225709.htm

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu