Psikoloji

Kırsal Siyah Erkeklerde Yüksek İntihar Düşüncesi Oranları

Özet: Yeni bir çalışma, kırsal kesimdeki Siyah erkekler arasındaki intihar düşüncelerinin endişe verici oranlarını vurguluyor ve önemli nedenleri çocuklukta yaşanan sıkıntılara ve ırkçılığa atfediyor. 500’den fazla Afrikalı Amerikalı erkeği kapsayan bu araştırma, ekonomik sıkıntı, travma ve ırk ayrımcılığı deneyimlerinin ruh sağlığını önemli ölçüde etkilediğini, izolasyon duygusuna ve intihar düşüncelerine yol açtığını gösteriyor.

Bulgular, intihar düşüncesinin azaltılmasında sağlıklı ilişkilerin ve toplum desteğinin kritik rolünü vurgulamaktadır. Ayrıca çalışma, genç siyah erkeklerin ruh sağlığı sonuçlarını iyileştirmek için ırkçılığın çocukluktan yetişkinliğe kadar olan etkilerini ele almanın öneminin altını çiziyor.

Ana unsurlar:

  1. Yüksek İntihar Düşüncesi Oranları: Kırsal kesimdeki her üç Siyah erkekten biri intihar düşüncesi yaşadığını bildirdi; intihar, 15 ila 24 yaşları arasındaki Afrikalı Amerikalılar arasında ikinci önde gelen ölüm nedeniydi.
  2. Çocukluktaki Sıkıntıların ve Irkçılığın Etkisi: Çocukluk dönemindeki ekonomik zorluklar, travma ve genç yetişkinlik dönemindeki ırk ayrımcılığı, zihinsel sağlık sorunlarına ve izolasyon duygularına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır.
  3. İlişkilerin Koruyucu Rolü: Güçlü, sağlıklı ilişkiler ve topluluk desteği, genç Siyah erkekler arasında intihar düşüncesine karşı önemli koruyucu faktörler olarak ortaya çıkıyor.

Kaynak: Gürcistan Üniversitesi

Georgia Üniversitesi’nde yapılan yeni bir araştırmaya göre, kırsal kesimdeki her üç Siyah erkekten biri, son iki hafta içinde intihar düşüncesi veya ölüm düşüncesi yaşadığını bildirdi. Suçun büyük kısmı çocuklukta yaşanan sıkıntılar ve ırkçılık olabilir.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre intihar, 15 ila 24 yaş arasındaki Afrikalı Amerikalılar için ikinci önde gelen ölüm nedenidir. İntihar özellikle Siyah erkekler arasında yaygındır; intihar sonucu ölenlerin oranı Siyah kadınlarınkinden dört kat fazladır.

Sanki kimse sorun hakkında konuşmuyormuş gibi geliyor. Ve durum daha da kötüleşiyor.

Bu üzgün bir adamı gösteriyor.
Sosyal ilişkilere yönelik güçlü güvensizlik ve ihtiyat duyguları, izolasyon duygularına yol açabilir ve bu da ölüm ve intihar düşüncelerine yol açabilir. Kredi: Nörobilim Haberleri

Araştırmanın ortak yazarı ve UGA’nın İnsani Gelişim ve Araştırma Bölümü mezunu Michael Curtis, “İntihar düşüncesinden bahsederken eşitsizliklerin nerede olduğuna ve en fazla risk altındaki bireylerin kim olduğuna çoğu zaman bakmadığımızı düşünüyorum” dedi. Aile ve Tüketici Bilimleri Fakültesi Aile Bilimleri Bölümü.

“Bunun kötü olduğunu biliyoruz, özellikle de genç Siyah erkekler arasında.

“Tarihsel olarak araştırmalar, belirli erkekleri intihar düşünceleri açısından diğer erkeklere göre daha fazla risk altında bırakan benzersiz kültürel bağlamların neler olduğuna bakmak için çok fazla zaman ve çaba harcamamıştır.”

Araştırma, kaynakların kısıtlı olduğu bir ortamda büyümenin ve genç yetişkinlik döneminde ırk ayrımcılığına maruz kalmanın, sağlıklı ve güvene dayalı ilişkiler kurmayı zorlaştırdığını ortaya çıkardı. Sosyal ilişkilere yönelik güçlü güvensizlik ve ihtiyat duyguları, izolasyon duygularına yol açabilir ve bu da ölüm ve intihar düşüncelerine yol açabilir.

Çocukluk travması ve ırkçılık genç siyah erkeklere ağır zarar veriyor

Araştırmacılar, Georgia kırsalında ergenlik çağından 20’li yaşların başlarına kadar 500’den fazla Afrikalı Amerikalı erkeği takip etti.

Birkaç yıl boyunca üç ayrı zamanda, erkeklerden ekonomik zorluklar ve travmatik deneyimler de dahil olmak üzere çocuklukları hakkında düşünmeleri istendi.

Sorulardan bazıları arasında fiziksel veya duygusal istismara maruz kalıp kalmadıkları, bir yakınlarının istismarına tanık olup olmadıkları, kendilerini sevilip özel hissettikleri, yeterince yemek yiyip yemedikleri veya çocukken ihtiyaç duyulduğunda tıbbi bakıma erişip erişemedikleri yer alıyordu.

Çalışma katılımcılarına ayrıca romantik partnerlere güven gibi yakın ilişkiler hakkındaki duygu ve inançları, ilişkilerde istismar edilme konusundaki endişeleri ve son altı ay içinde ırklarından dolayı ne sıklıkla haksız muameleye maruz kaldıkları da soruldu.

Son olarak araştırmacılar katılımcılara depresif belirtileri ve son iki hafta içinde ne sıklıkla ölüm ya da kendilerini öldürme hakkında düşüncelere sahip olduklarını sordu.

Araştırmacılar, travma, yoksunluk ve ırkçılıkla ilgili bu çocukluk deneyimlerinin, yetişkinliğe girerken çalışma katılımcılarının ruh sağlığı üzerinde ağır bir etki yarattığını buldu.

Curtis şöyle konuştu: “Siyah erkeklerin çocuklukta yaşadığı sıkıntılara maruz kaldıklarında, dünyanın kendilerinin değersizleştirildiği, başkalarına güvenemedikleri ve toplulukla destekleyici bir şekilde etkileşime giremedikleri bir yer olduğuna dair içsel bir anlayış geliştirebildiklerini gördük.” lisanslı evlilik ve aile terapisti olarak çalışmaktadır.

“Başarıya giden yolda pek çok zorlukla karşılaşan genç Siyah erkekler için sosyal destekle etkileşime geçmek kritik önem taşıyor.”

Genç Siyah erkekler, beyaz akranlarına göre daha yüksek yoksulluk oranlarına maruz kalıyor

Genel olarak genç siyah erkekler ve özellikle kırsal kesimde yaşayanlar, çocukluk döneminde yaşanan sıkıntılardan orantısız bir şekilde etkileniyor. Ekonomik açıdan sıkıntılı ailelerden gelmeleri, düşük kaynaklara sahip mahallelerde büyümeleri ve kendi topluluklarında travma yaşamaları beyaz akranlarına göre daha olasıdır.

Önceki araştırmalar, ırk ayrımcılığının siyahi çocuklar, ergenler ve yetişkinler arasında depresyon, anksiyete ve psikolojik sıkıntı riskini artırdığını göstermişti.

Her ne kadar çocukluktaki ihmal ve travma intihar düşüncelerini öngörmede rol oynamış olsa da, araştırmacılar ırk ayrımcılığının bağımsız olarak daha yüksek intihar düşüncelerini öngördüğünü buldu.

Bu, olumlu çocukluk deneyimleri bildiren ancak genç yetişkinlikte ırk ayrımcılığına maruz kalan katılımcıların bile sağlıklı ilişkiler geliştirmede ve sürdürmede daha zor zamanlar geçirdiği anlamına geliyor. Bu topluluk eksikliğinin bir sonucu olarak intihar düşünceleri yaşama olasılıkları daha yüksekti.

Araştırmanın başyazarı ve UGA Aile ve Tüketici Bilimleri Fakültesi’nde profesör olan Steven Kogan, “İlişkilerimizin kalitesi, insanı ayakta tutan şeydir” dedi.

“İntihar düşüncesi olan kişilerde, kimsenin beni tanımadığı, kimsenin beni umursamadığı, yanımda kimsenin olmadığı, yalnız olduğum duygusu var.”

Sağlıklı ilişkiler intiharı önlemeye yardımcı olabilir

Araştırmacılar, bu düşüncelerin hızla yerleşebileceğini ve intihara karşı en büyük koruyucu faktörlerden birinin sağlıklı ilişkiler olduğunu, bu duygular bunalmaya başladığında arayabilecek birinin olması olduğunu söyledi.

“Bir gün uyanıp ‘Biliyor musun, gitseydim daha iyi olurdu’ demezsin. Çocuklukta ve kişinin mevcut koşullarında intihar düşüncelerine yol açan birçok faktör vardır.

“Bu erkeklerin ihtiyaçlarını karşılamak için çocukluk ve yetişkinlikteki ırkçılığın ruh sağlığını ve refahını nasıl aşındırdığını ele almalıyız.”

Araştırmacılar, ebeveynlerin çocuklarının bu zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olmada önemli bir rol oynayabileceğini söyledi.

Kogan, “Daha fazla araştırmaya ihtiyaç var, ancak bir bulgu kesin: Kendinizi bir Siyahi olarak sevmek temeldir” dedi.

“Çocuklara ve gençlere Siyah olmaktan gurur duymayı öğretmek, onların ABD toplumuna yayılan Siyahlıkla ilgili olumsuz mesajları içselleştirme potansiyelini ortadan kaldırır.”

Tarafından yayınlandı Kültürel Çeşitlilik ve Etnik Azınlık Psikolojisiçalışmanın ortak yazarı, UGA’nın İnsan Gelişimi ve Aile Bilimi programında doktora adayı olan Ava Reck ve Aile ve Tüketici Bilimleri Koleji’nde doçent olan Assaf Oshri’dir.

Bu akıl sağlığı araştırma haberi hakkında

Soyut

Çocuklukta yaşanan sıkıntılar ve ırk ayrımcılığı, yeni ortaya çıkan yetişkin Siyah erkekler arasında intihar ve ölüm düşüncelerini öngörüyor: Uzunlamasına bir analiz

Hedefler: Çocuklukta yaşanan sıkıntılara orantısız maruz kalma ve ırk ayrımcılığının etkileri, Siyah Amerikalı erkeklerin ruh sağlığına zarar veriyor. Genç yetişkin Siyah Amerikalı erkekler arasında artan intihar davranışı ve düşüncesi oranlarına rağmen, bu kişilerin intihar ve ölüm düşüncesi (CDI) riskini inceleyen uzunlamasına çalışma sayısı azdır.

Çocukluktaki olumsuzlukları (yoksunluk deneyimleri ve tehdit edici deneyimler) ve yeni ortaya çıkan yetişkinlerin ırk ayrımcılığına maruz kalmasını SDI’deki artışlarla ilişkilendiren gelişimsel bir modeli test ettik ve bu etkiler için potansiyel bir mekanizma olan olumsuz ilişkisel şemaları inceledik.

Yöntem: 504 Siyah erkekten oluşan bir örnek (Myaş = 20,7) Gürcistan’ın kırsal kesiminden katılımcı odaklı örneklemeyle seçilmiş ve bir temel anketi tamamlamıştır. Erkekler iki ek takip anketine katıldı (Myaş = 21,9 ve Myaş = 23,5). Hipotezler yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir.

Sonuçlar: Analizler önerilen modeli büyük ölçüde destekledi. Çocukluk çağındaki olumsuzluklar doğrudan SDI raporlarıyla ilişkilendirildi. Çocukluk çağındaki yoksunluk, olumsuz şemalar yoluyla dolaylı olarak SDI’yi yordamıştır (β = 0,03, %95 GA [.014, .046]). Irk ayrımcılığı aynı zamanda olumsuz ilişkisel şemalar yoluyla dolaylı olarak SDI’yi de öngörmüştür (β = 0,01, %95 GA) [.001, .018]).

Çözüm: Çalışma sonuçları, intihar eğilimine yönelik klinik ve önleyici müdahalelerin, ırkçılığın, olumsuz deneyimlerin ve bunların neden olduğu olumsuz ilişki şemalarının etkisini hedeflemesi gerektiğini göstermektedir.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/racism-suicidal-ideation-25815/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu