Çalışmalar

Kirpiklerin aracılık ettiği beyin omurilik sıvısı akışı, zebra balığı larva beynindeki nöronal ve astroglial aktiviteyi modüle eder.

Beyin, beyin omurilik sıvısını (BOS) taşımak için özel bir sistem kullanır. Bu sistem, hareketli silialarının atımı üzerine yönlü bir akış oluşturan ependimal hücrelerle kaplı birbirine bağlı ventriküllerden oluşur. Hareketli kirpikler, CSF dinamiklerini düzenlemek için aktif CSF sekresyonu ve kalp basıncı gradyanları dahil olmak üzere diğer fizyolojik faktörlerle birlikte hareket eder. BOS’un içeriği ve hareketinin beyin fizyolojisi açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak silia aracılı BOS akışı ile beyin fonksiyonu arasındaki bağlantı tam olarak anlaşılamamıştır. Bu çalışmada zebra balığı larvalarını model sistem olarak kullanarak hareketli kirpikler aracılı BOS akışının beyin gelişimi ve fizyolojisi üzerindeki rolünü ele aldık. Kirpikleri felçli olan mutant hayvanları analiz ederek, siliyer hareketlilik kaybının progenitör çoğalmasını, genel beyin morfolojisini veya spontan sinir aktivitesini değiştirmediğini belirledik. Bunun yerine kirpik felcinin beyin asimetrisinin rastgeleleşmesine yol açtığını belirledik. Ayrıca, özellikle optik tektum ve arka beyinde, fotik uyarıya karşı değişen nöronal tepkileri de gözlemledik. Astroglia ventriküler duvarlarda CSF ile temas ettiğinden ve nöronal aktiviteyi düzenlemek için gerekli olduğundan, daha sonra hareketli silia mutantlarında astroglial aktiviteyi araştırdık. Analizlerimiz, hem kendiliğinden hem de ışıkla uyarılmış aktivite sırasında astroglial kalsiyum sinyallerinde çarpıcı bir azalma olduğunu ortaya çıkardı. Sonuç olarak bulgularımız, hareketli siliaların aracılık ettiği akışın, sinirsel ve astroglial ağların modülasyonu yoluyla beyin fizyolojisinin düzenlenmesinde yeni bir rolünün altını çiziyor.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu