Genetik

Kan Proteinleri Uzun Kovid Bulmacasında İpuçları Ortaya Çıkarıyor

Özet: Yeni bir çalışma, Long Kovid ile mücadelede önemli bulguları ortaya koyuyor. Araştırmacılar, 113 hastadan alınan kan serumunun kapsamlı bir analiziyle, Long Kovid hastalarında kompleman sistemi, pıhtılaşma ve doku hasarıyla ilişkili kan serumu proteinlerinde değişiklikler keşfetti.

Bu, devam eden bir tromboinflamatuar yanıta işaret ediyor; COVID-19 hastalarının yaklaşık %20’sinde ve tüm enfekte bireylerin %5’inde Uzun Kovid geliştiği göz önüne alındığında çok önemli bir keşif. Potansiyel biyobelirteçleri ve yeni tedavi stratejilerini içeren bu bulgular, gelecekteki teşhis ve tedavi araştırmaları için umut verici bir yön sağlıyor.

Ana unsurlar:

  1. Uzun süredir devam eden Kovid hastalarında kompleman sisteminin düzensiz aktivasyonu ve pıhtılaşmada değişiklik görülüyor, bu da devam eden tromboinflamatuar yanıtları akla getiriyor.
  2. Çalışma, Uzun Kovid teşhisi için potansiyel biyobelirteçleri belirledi.
  3. Bu araştırma, Uzun Kovid için etkili tedaviler geliştirmek için yeni yollar açıyor.

Kaynak: AAAS

Nedenleri bilinmeyen, zayıflatıcı bir durum olan Long Kovid’li hastalardan alınan kan örneklerinin analizi, olası suçlunun serum proteini değişiklikleri olduğunu ortaya çıkardı. Bulgular, Uzun Kovid tanısı için potansiyel biyobelirteçleri vurguluyor ve bu durumun tedavisine yönelik içgörüler sağlayabilir.

Herkes COVID-19’dan tamamen kurtulamaz. Teşhis konulan hastaların yaklaşık yüzde 20’sinde ve SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin yaklaşık yüzde 5’inde, Uzun Kovid adı verilen ve aylarca sürebilen kalıcı semptomlar gelişiyor. Uzun Kovid belirtileri yorgunluk, efor sonrası halsizlik ve bilişsel bozulmayı içerebilir ve birden fazla organı etkileyebilir.

Bu kan şişelerini gösteriyor.
Long Kovid geçiren hastalarda kan serumu proteinlerinde değişiklikler görüldü; bu, tamamlayıcı sistemin düzensiz aktivasyonunu, değişen pıhtılaşmayı ve doku hasarını işaret ediyor, bu da devam eden tromboinflamatuar yanıtları akla getiriyor. Kredi: Nörobilim Haberleri

Önceki çalışmalar Long Kovid hastalarının bağışıklık bozukluğu, kalıcı bağışıklık hücresi aktivasyonu ve otoimmün antikor üretimi belirtileri sergilediğini göstermiş olsa da, Long Kovid’in temel nedeni tam olarak anlaşılamamıştır ve bu duruma yönelik tanısal biyobelirteçler iyi tanımlanmamıştır. Şu anda Long Kovid’in de etkili bir tedavisi bulunmuyor.

Yeni bir çalışmada, Carlo Cervia-Hasler ve meslektaşları, COVID-19’dan tamamen iyileşen veya Uzun Kovid gelişen 113 hastanın yanı sıra sağlıklı kontrollerden alınan kan serumunun boylamsal analizinin bulgularını rapor ediyor. Yüksek verimli proteomik yaklaşımları kullanan Cervia-Hasler ve ark. çalışma katılımcılarında 6596 insan proteininin serum seviyelerini ölçtü.

Akut COVİD-19 olduğu doğrulananlar bir yıla kadar takip edildi ve kan serumları mümkünse 6. ayda ve 12. ayda tekrar örneklendi. Long Kovid geçiren hastalarda kan serumu proteinlerinde değişiklikler görüldü; bu, tamamlayıcı sistemin düzensiz aktivasyonunu, değişen pıhtılaşmayı ve doku hasarını işaret ediyor, bu da devam eden tromboinflamatuar yanıtları akla getiriyor.

Yazarlar, hücresel düzeyde Long Kovid ile ilişkili tromboinflamatuar imzanın artan monosit-trombosit agregatları ile bağlantılı olduğunu gösteriyor. Kompleman proteinlerinin düzensizliği, Uzun COVID ile ilişkili tromboinflamasyona katkıda bulunabilir.

Çalışmanın bulguları, Uzun Kovid için potansiyel biyobelirteçleri ve daha fazla teşhis ve tedavi araştırmasını gerektiren yeni tedavi stratejilerini tanımlıyor.

Wolfram Ruf, ilgili bir Perspektif’te şöyle yazıyor: “Akut COVID-19’da pıhtılaşma ve kompleman inhibitörleriyle yapılan terapötik müdahaleler karışık sonuçlar üretse de, Uzun Kovid’e özgü patolojik özellikler, klinik testlere yönelik potansiyel müdahaleleri akla getiriyor.”

Bu Uzun-COVD araştırma haberi hakkında

Soyut

Aktif Uzun Kovid’de tromboinflamasyon belirtileri ile birlikte kalıcı kompleman düzensizliği

GİRİİŞ

Şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) ile akut enfeksiyon, asemptomatikten yaşamı tehdit eden COVID-19’a kadar çeşitli klinik fenotiplere neden olur. Enfekte bireylerin yaklaşık %5’i akut hastalıktan kurtulamıyor ancak Uzun Kovid adı verilen uzun vadeli komplikasyonlar geliştiriyor. Long Kovid’e katkıda bulunan faktörlere ilişkin mevcut hipotezler arasında doku hasarı, viral rezervuarlar, otoimmünite ve kalıcı inflamasyon yer alıyor. Etkilenen hastalar için şu anda herhangi bir teşhis testi veya tedavi çözümü bulunmamaktadır.

GEREKÇE

Uzun Kovid ile ilişkili biyobelirteçleri belirlemek için akut SARS-CoV-2 enfeksiyonunun ilk doğrulanmasından sonra 39 sağlıklı kontrolü ve 113 COVID-19 hastasını 1 yıla kadar takip ettik. 6 aylık takipte 40 hastada Uzun Kovid semptomları görüldü. Tekrarlanan klinik değerlendirmeler kan alımlarıyla eşleştirildi ve sonuçta toplam 268 uzunlamasına kan örneği elde edildi. Proteomik ile serumda >6500 protein ölçtük. En iyi aday biyobelirteçler, hesaplamalı araçlar kullanılarak belirlendi ve deneysel olarak daha ayrıntılı olarak değerlendirildi.

SONUÇLAR

Uzun süreli Kovid hastalarında akut hastalık sırasında kompleman aktivasyonunda artış görüldü ve bu durum 6 aylık takipte de devam etti. Kompleman sistemi, doğuştan gelen bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve diğer işlevlerin yanı sıra patojenleri ve hasarlı hücreleri hedef alarak bağışıklık ve homeostazise katkıda bulunur. İlginçtir ki, 6 aylık takipten önce iyileşen Uzun Kovid hastalarında kan kompleman seviyeleri normale döndü. Kompleman sistemi çeşitli tetikleyiciler tarafından aktive edilebilir ve bunun sonucunda C5b-9 kompleman bileşenlerinden oluşan terminal kompleman kompleksinin (TCC) oluşması sağlanır. Bu kompleksler hücre zarlarına entegre olabilir ve hücre aktivasyonunu veya lizizini indükleyebilir.

Uzun süreli Kovid hastalarında, artan çözünebilir C5bC6 kompleksleri ve hücre zarlarına karışabilen C7 içeren TCC oluşumlarının azalan seviyeleri ile işaretlenen dengesiz TCC oluşumu görüldü. Bu, Long Kovid hastalarında TCC’lerin membrana yerleştirilmesinin arttığını ve doku hasarına katkıda bulunduğunu gösterdi. Buna göre, Long Kovid hastaları kanda yüksek doku hasarı belirteçleri ve von Willebrand faktörü (vWF) ve kırmızı kan hücresi lizizi gibi endotelyal aktivasyon belirteçleri ile karakterize edilen tromboinflamatuar bir imza gösterdi. Long Kovid hastalarındaki düşük antitrombin III düzeylerine, TCC oluşumunun itici gücü olan trombin tarafından artan bölünme belirtileri eşlik etti.

Ayrıca Long Kovid hastalarında, özellikle Uzun Kovid’in 12 ay veya daha uzun süre devam ettiği vakalarda, 6 aylık takipte trombosit aktivasyon belirteçleri ve monosit-trombosit agregatları yükselmişti. Bu hastalarda ayrıca anti-CMV (sitomegalovirüs, aynı zamanda insan herpesvirüs 5 olarak da bilinir) ve anti-EBV (Epstein-Barr virüsü) immünoglobulin G (IgG) antikorunun artmasıyla ilişkili olan klasik kompleman yolunun antikor aracılı aktivasyonuna ilişkin işaretler de görüldü. seviyeleri.

ÇÖZÜM

Verilerimiz, aktif Uzun Kovid’e, aktive edilmiş trombositler ve kırmızı kan hücresi lizizi belirteçleri de dahil olmak üzere artan kompleman aktivasyonu ve tromboinflamasyon ile işaretlenmiş bir kan proteini imzasının eşlik ettiğini göstermektedir. Doku hasarı kompleman aracılı da olabilir ve kompleman sistemini aktive edebilir. Ayrıca, kompleman aktivasyonu, otoantikorları ve herpesvirüslere karşı antikorları içeren antijen-antikor kompleksleri tarafından ve ayrıca düzensiz bir pıhtılaşma sistemi ile çapraz etkileşim tarafından tahrik edilebilir. Çalışmalarımız, yeni teşhis çözümleri için bir temel sunmanın yanı sıra, Uzun Kovid hastalarına yönelik kompleman modülatörleri üzerine klinik araştırmalara da destek sağlıyor.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/blood-proteins-long-covid-25494/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu