Nöroloji

Kalıtsal Alzheimer Kemik İliği Nakli Yoluyla Bulaşıyor

Özet: Geleneksel olarak beyin merkezli bir durum olarak görülen Alzheimer hastalığı, sistemik kökenlere sahip olabilir ve ailesel Alzheimer hastası donörlerden sağlıklı farelere yapılan kemik iliği nakli yoluyla hızlandırılabilir.

Yeni bir çalışma, hastalığın hücresel tedaviler yoluyla bulaşma potansiyelinin altını çiziyor ve yanlışlıkla hastalık transferini önlemek için bağışçıların Alzheimer belirteçleri açısından taranmasını öneriyor.

Periferik kaynaklardan gelen amiloid proteinlerinin merkezi sinir sisteminde Alzheimer’ı tetikleyebileceğini gösteren bu araştırma, Alzheimer anlayışını daha sistemik bir perspektife doğru kaydırıyor ve nakillerde ve kan nakillerinde dikkatli tarama ihtiyacını vurguluyor.

Ana unsurlar:

  1. Alzheimer’ın Sistemik Doğası: Çalışma, beyin dışındaki amiloidlerin gelişimine katkıda bulunduğu Alzheimer hastalığının sistemik olarak kabul edilebileceğine dair kanıt sağlıyor.
  2. Kemik İliği Nakillerinin Etkisi: Alzheimer’ın kalıtsal bir formuna sahip farelerden alınan kemik iliği kök hücreleri, hastalığı sağlıklı farelere aktararak başlangıcını hızlandırdı.
  3. Transplantasyon ve Transfüzyonlara İlişkin Etkiler: Bulgular, potansiyel bulaşmayı önlemek için kan, organ ve kök hücre bağışçılarının Alzheimer hastalığı açısından taranmasını savunuyor.

Kaynak: Hücre Presi

Araştırmacılar, derginin 28 Mart tarihli sayısında ailesel Alzheimer hastalığının kemik iliği nakli yoluyla aktarılabileceğini gösteriyor Kök Hücre Raporları. Ekip, Alzheimer hastalığının kalıtsal bir versiyonunu taşıyan farelerden alınan kemik iliği kök hücrelerini normal laboratuvar farelerine naklettiğinde, alıcılarda Alzheimer hastalığı gelişti; hem de daha hızlı bir şekilde.

Çalışma, Alzheimer hastalığının gelişiminde beyin dışından kaynaklanan amiloidin rolünün altını çiziyor; Alzheimer hastalığının paradigmasını yalnızca beyinde üretilen bir hastalıktan daha sistemik bir hastalığa dönüştürüyor.

Bulgulara dayanarak araştırmacılar, kan ürünü nakli ve hücresel tedaviler sırasında yanlışlıkla transferini önlemek için kan, doku, organ ve kök hücre bağışçılarının Alzheimer hastalığı açısından taranması gerektiğini söylüyor.

British Columbia Üniversitesi’nden kıdemli yazar ve immünolog Wilfred Jefferies, “Bu, Alzheimer’ın beynin dışında ifade edilen amiloidlerin merkezi sinir sistemi patolojisine katkıda bulunduğu sistemik bir hastalık olduğu fikrini destekliyor” diyor.

“Bu mekanizmayı keşfetmeye devam ettikçe, Alzheimer hastalığı buzdağının görünen kısmı olabilir ve kan, organ ve doku nakillerinin yanı sıra insan kaynaklı kök hücrelerin transferinde kullanılan donörler üzerinde çok daha iyi kontrollere ve taramalara ihtiyacımız var” veya kan ürünleri.

Periferik bir amiloid kaynağının beyinde Alzheimer gelişimine katkıda bulunup bulunmadığını test etmek için araştırmacılar, hastalığın ailesel bir versiyonunu (insan amiloid öncü proteini (APP) geninin bir varyantı) taşıyan farelerden kök hücreler içeren kemik iliği naklettiler. Bunlar bölündüğünde, yanlış katlandığında ve bir araya geldiğinde Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan amiloid plaklarını oluşturur.

İki farklı alıcı fare türüne nakil gerçekleştirdiler: APP geni olmayan APP nakavt fareler ve normal APP geni taşıyan fareler.

Kalıtsal Alzheimer hastalığının bu modelinde, fareler genellikle 9 ila 10 aylıkken plaklar geliştirmeye başlar ve bilişsel gerilemenin davranışsal belirtileri 11 ila 12 aylıkken ortaya çıkmaya başlar. Şaşırtıcı bir şekilde, nakil alıcıları bilişsel gerileme semptomlarını çok daha erken göstermeye başladı; APP-nakavt fareler için nakilden 6 ay sonra ve “normal” fareler için 9 ayda.

Araştırmanın başyazarı Chaahat Singh, “6 ayda APP nakavtlarında önemli davranışsal farklılıklar ve bilişsel gerileme görebildiğimiz gerçeği şaşırtıcıydı ama aynı zamanda merak uyandırıcıydı çünkü bu, hastalığın transfer edildikten sonra hızlanan görünümünü gösteriyordu” diyor. British Columbia Üniversitesi.

Farelerde bilişsel gerileme belirtileri, normal korkunun yokluğu ve kısa ve uzun süreli hafıza kaybı olarak ortaya çıkıyor. Her iki alıcı fare grubu da Alzheimer hastalığının açık moleküler ve hücresel işaretlerini gösterdi; bunlar arasında sızıntılı kan-beyin bariyerleri ve beyinde amiloid birikmesi yer alıyor.

APP geninden tamamen yoksun olan APP-nakavt farelerde hastalığın transferini gözlemleyen ekip, donör hücrelerindeki mutasyona uğramış genin hastalığa neden olabileceği sonucuna vardı ve normal bir APP geni taşıyan alıcı hayvanların hastalığa duyarlı olduğunu gözlemlemek, şu sonuca vardı: hastalık sağlıklı bireylere bulaşabilmektedir.

Nakledilen kök hücreler hematopoietik hücreler olduğundan, yani nöronlara değil kan ve bağışıklık hücrelerine dönüşebilecekleri anlamına gelir; araştırmacıların APP nakavt farelerin beyinlerinde amiloid bulunduğunu göstermesi, Alzheimer hastalığının vücudun dışında üretilen amiloidden kaynaklanabileceğini kesin olarak göstermektedir. merkezi sinir sistemi.

Son olarak farelerdeki hastalığın kaynağının insan APP geni olması, mutasyona uğramış insan geninin hastalığı farklı bir türe aktarabildiğini ortaya koyuyor.

Gelecekteki çalışmalarda araştırmacılar, normal farelerden ailesel Alzheimer hastası farelere doku naklinin hastalığı hafifletip hafifletemeyeceğini test etmeyi ve hastalığın diğer nakil veya transfüzyon türleri yoluyla da aktarılıp aktarılamayacağını test etmeyi ve hastalığın aktarımına ilişkin araştırmayı genişletmeyi planlıyor. türler arasında.

“Bu çalışmada kemik iliği ve kök hücre naklini inceledik. Ancak bundan sonra, hücresel mekanizmalardan bağımsız olarak, hastalığın kontamine kaynaklardan aktarımının doğrudan incelenmesinin yanı sıra, diğer hücresel tedavi biçimlerinin uygulanması sırasında hastalığın yanlışlıkla bulaşmasının meydana gelip gelmediğini incelemek önemli olacaktır” diyor Jefferies.

Finansman:

Bu araştırma Kanada Sağlık Araştırma Enstitüleri, W. Garfield Weston Vakfı/Weston Beyin Enstitüsü, Kan Araştırmaları Merkezi, British Columbia Üniversitesi, Avusturya Bilim Akademisi ve Vancouver Genel Hastanesi’ndeki Sullivan Üroloji Vakfı tarafından desteklenmiştir. .

Bu genetik, Alzheimer hastalığı ve organ nakli araştırma haberleri hakkında

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/alzheimers-bone-marrow-transplant-25827/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu