Psikoloji

Kadın Haklarındaki Gelişmelerden En Çok Genç Erkekler Tehdit Ediliyor

Özet: 18 ila 29 yaş arasındaki genç erkeklerin, kadın haklarının desteklenmesinin erkek fırsatlarını tehdit ettiğine inanma olasılıkları, yaşlı erkeklere göre daha fazladır. Araştırmacılar, bu modern cinsiyetçiliğin genç erkekleri anti-feminist görüşleri destekleyen sağcı radikal politikacılara oy vermeye motive edebileceğini öne sürüyorlar.

Kaynak: Göteborg Üniversitesi

Kadın haklarındaki ilerlemeleri kabul etmekte en çok güçlük çekenler yaşlı nesil değil, genç erkeklerdir. Bu, Göteborg Üniversitesi’nde Avrupa’da toplumsal cinsiyet eşitliği ve cinsiyetçilik üzerine yapılan büyük bir çalışma ile gösterilmiştir.

Son yıllarda, Batı demokrasileri giderek toplumsal cinsiyet eşitliğine kavuştu. Kız çocukları ve kadınlar, erkeklerden daha fazla eğitim fırsatlarından yararlanma eğilimindeler ve giderek daha fazla kadın lider pozisyonlarda iş buluyor. Ancak cinsiyet eşitliği gelişirken, araştırmalar modern cinsiyetçiliğin kadın haklarına karşı çalıştığını gösteriyor.

Modern cinsiyetçiliğin bir örneği, insanların toplumu cinsiyet eşitliği olarak görmeleri ve bu nedenle kadın haklarını geliştirmeye yönelik daha fazla çabaya karşı çıkmalarıdır. Akıl yürütmeleri, bir grup için ilerlemenin diğerinin pahasına görüldüğü sıfır toplamlı oyun fikrine dayanmaktadır.

Önceki araştırmalar, erkekler ve kadınlar arasındaki algılanan adaletsizlik ve rekabet duygusunun siyasi tutumları ve oy verme davranışını etkilediğini gösteriyor.

“Bazı insanlar artan cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınlara fayda sağladığına inanıyor ve bir bütün olarak toplum için fayda görmüyor. Bazı araştırmalar, bu adaletsizlik duygusunun vatandaşları feminizme ve cinsel özgürlüğe karşı olan sağcı radikal partilere oy vermeye bile motive edebileceğini gösteriyor” diyor siyaset bilimi doktora öğrencisi Gefjon Off.

Araştırma 27 ülkeyi kapsıyor
Her ikisi de Göteborg Üniversitesi’nden siyaset bilimci olan Amy Alexander ve Nicholas Charron ile birlikte, Avrupa’daki genç erkekler arasında nispeten yüksek oranda görülen modern cinsiyetçiliğin arkasında yatanları araştırdı.

Çalışma, 27 AB ülkesinde 32.469 katılımcıyla yapılan bir ankete dayanmaktadır. Katılımcılardan, ‘kadın ve kız çocuklarının haklarını geliştirmenin erkek ve erkek çocukların fırsatlarını tehdit etmesi nedeniyle çok ileri gittiği’ ifadesine ne ölçüde katıldıklarını belirtmeleri istendi.

“Sonuçlar, anketimizde 18 ila 29 yaş arasındaki genç erkeklerin bu ifadeye en sık katıldığını gösteriyor. Erkekler ne kadar yaşlıysa, bu ifadeye o kadar az katılırlar. Bazı kadınlar bu ifadeye katılıyor, ancak her yaştan erkekten çok daha az. Sonuçlar, yaşlı neslin en muhafazakar ve kadın haklarındaki gelişmelere karşı çıkanlar olduğunu iddia eden önceki araştırmalarla çelişiyor” diyor Gefjon Off.

Araştırmacılar, modern cinsiyetçiliğin 18 ila 29 yaş arasındaki genç erkekler arasında neden en yüksek olduğunu açıklayan birkaç faktör belirledi. Bu oran, işsizliğin son yıllarda en çok arttığı ve örneğin yaygın yolsuzluk nedeniyle vatandaşların sosyal kurumlara karşı yaygın bir güvensizlik yaşadığı bölgelerde en yüksektir.

Slovakya, çalışmada genç erkeklerin en yüksek oranda kadın haklarındaki ilerlemelere karşı olduğu AB ülkesidir. Oradaki bazı bölgelerde, işsizlik son iki yılda yüzde 1,1’e kadar yükseldi.

Siyaset bilimi profesörü Nicholas Charron, “Slovaklar, diğer AB vatandaşlarından daha fazla, kendi ülkelerinin kamu kurumlarının tarafsız olmadığını, yani sosyal kurumlarının belirli insan gruplarını kayırdığını düşünüyor” diyor.

Bu üzgün bir adamı gösterir
Son yıllarda, Batı demokrasileri giderek toplumsal cinsiyet eşitliğine kavuştu. Resim kamu malı

Çalışma aynı zamanda bunun tersini de göstermektedir. Kuzey İtalya gibi işsizliğin düştüğü ve sosyal kurumların makul ölçüde tarafsız olarak algılandığı bölgelerde, genç erkekler kadın haklarındaki gelişmelere karşı daha az dirençli.

İsveç ilk 10 arasında
İsveç’te de işsizlik önemli bir rol oynuyor. Araştırma, kadın haklarındaki ilerlemelerin erkek ve erkek çocukların fırsatlarını tehdit ettiği yönündeki anket ifadesine katılan genç erkeklerin en büyük oranının, son iki yılda işsizliğin arttığı bölgelerde yaşadığını gösteriyor.

Nicholas Charron, “Genç kadınların ve genç erkeklerin kadın haklarını geliştirme konusundaki görüşleri arasındaki fark, ölçümlerimize göre AB’de ilk 10 arasında yer alan İsveç’te büyük” diyor.

Genç erkeklerin bu bağlamda öne çıkması, işgücü piyasasındaki konumlarından kaynaklanıyor olabilir: Genç yaşta henüz istikrarlı bir işe sahip olmayabilirler veya kariyerlerinde yaşlı erkekler kadar ilerlememiş olabilirler.

“Muhtemelen kadınların işgücü piyasasında kendilerini geride bıraktığına inanan genç erkekler, kadın haklarındaki ilerlemeleri haksız ve tehdit olarak görüyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin faydalarını anlatmakta daha iyi olmamız gerekiyor.

Gefjon Off, “Ailelerdeki anneler de kariyerlerinde ilerlediğinde, babalar çocuklarıyla daha fazla zaman geçirebiliyor ve ailenin geçimini sağlayan kişi olmanın yükü hafifliyor” diyor.

Ayrıca bakınız

Bu bir beyin gösterir

Bu psikoloji araştırma haberleri hakkında

Soyut

Kadın haklarını erkekler ve erkek çocukları için tehdit olarak algılayan kim? Avrupa’daki genç erkekler arasında modern cinsiyetçiliği açıklamak

Batı demokrasileri son on yılda giderek toplumsal cinsiyet eşitliğine kavuşurken, son araştırmalar toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı yükselen modern cinsiyetçilik biçimindeki bir tepkiyi belgeliyor. Önceki araştırmalar, modern cinsiyetçiliğin, kadınların güçlenmesine ve liberalizme zarar veren siyasi tutumları ve oy verme davranışlarını öngördüğünü gösteriyor.

Yine de, modern cinsiyetçi tutumları hangi faktörlerin açıkladığı ve bunların birden fazla ülke bağlamında nasıl işlediği hakkında çok az şey biliyoruz. Cinsiyetçiliğin modern kavramsallaştırmalarına dayanarak, erkekler ve kadınlar arasındaki rekabette (algılanan) artışların özellikle genç erkekler arasında modern cinsiyetçiliği kışkırttığını teorize ediyoruz.

27 Avrupa Birliği ülkesindeki 208 NUTS 2 bölgesinde yuvalanmış 32.469 bireyi yakalayan 2021 EQI anketinde yer alan modern cinsiyetçiliğin boyutlarına yaklaşan orijinal bir ölçü kullanarak, genç erkeklerin kadın haklarındaki ilerlemeleri büyük olasılıkla bir tehdit olarak algıladığını gösteriyoruz. erkek fırsatları.

Bu, özellikle (a) bölgelerindeki kamu kurumlarını adaletsiz olarak gören ve (b) son zamanlarda işsizliğin arttığı ve iş rekabetinin arttığı bölgelerde ikamet eden genç erkekler için geçerlidir.

Bulgularımız, modern cinsiyetçilikte erkekler ve kadınlar arasında algılanan rekabetin rolünü vurguluyor ve daha yaşlı nesillerin ilerici değerlere karşı tepki gösterme olasılığının yüksek olduğu argümanıyla çelişiyor, potansiyel olarak toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı son tepkileri açıklayan araştırmalara katkıda bulunuyor.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/sexism-womens-rights-21520/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu