Çalışmalar

Görsel işaretler kullanılarak yüksek frekanslı salınımların otomatik olarak algılanmasının optimize edilmesi, SOZ lokalizasyonunu iyileştirmez

Amaç: Yüksek frekanslı salınımlar (HFO’lar), nöbet başlangıç ​​bölgesinin (SOZ) biyobelirteçleridir ve görsel veya otomatik olarak tespit edilebilir. Teorik olarak, SOZ yerelleştirme doğruluğunu en üst düzeye çıkarmak için otomatik bir algoritmanın parametreleri optimize edilebilir; ancak bunun yapılıp yapılmayacağı veya nasıl yapılacağı konusunda fikir birliği yoktur. Bu nedenle, görsel olarak tanımlanan HFO’ları kullanarak otomatik bir dedektörü optimize ettik ve SOZ lokalizasyon doğruluğu üzerindeki etkiyi değerlendirdik. Yöntemler: İki merkezdeki dirençli epilepsili 20 hastanın intrakranyal EEG’sinde (1) optimize edilmemiş otomatik tespit, (2) görsel tanımlama ve (3) görsel olarak tespit edilen HFO’larla eşleşmek üzere optimize edilmiş otomatik tespit kullanarak HFO’ları tespit ettik. Bulgular: HFO oranına dayalı SOZ lokalizasyon doğruluğu, üç yöntem arasında anlamlı farklılık göstermedi. Hastalar arasında görsel olarak optimize edilmiş dedektör ayarları değişiklik gösterdi ve tek bir ayar seti evrensel olarak doğru SOZ lokalizasyonu üretemedi. Keşifsel analiz, birçok hasta için SOZ lokalizasyonunu iyileştirecek tespit ayarlarının mevcut olduğunu göstermektedir. Sonuçlar: SOZ lokalizasyon doğruluğu her üç yöntem için de benzerdi, dedektör ayarlarının görsel olarak optimize edilmesiyle iyileşme olmadı ve hastaya özel parametre optimizasyonundan fayda görebilir. Önemi: Görsel HFO işaretlemesi zahmetlidir ve görsel işaretlemeler kullanılarak otomatik algılamanın optimize edilmesi, yerelleştirme doğruluğunu iyileştirmez. Hastaya özel yeni dedektör optimizasyon yöntemlerine ihtiyaç vardır.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu