Psikoloji

Girişimci Başarıyla Bağlantılı Bilişsel Esneklik

Özet: Alışkanlık sahibi girişimciler, yöneticilerle karşılaştırıldığında daha fazla bilişsel esneklik ve sol insulada artan gri madde hacmi sergiliyor. Bu beyin bölgesi, girişimcilik başarısı için çok önemli olan farklı düşünmeyle ilişkilidir.

Araştırma, bilişsel esnekliğin sinirsel temellerini anlamanın girişimcilik eğitim ve öğretimini geliştirebileceğini öne sürüyor. Bu bulgular, yenilikçiliği ve uyarlanabilirliği teşvik etmek için sinir bilimini girişimcilikle bütünleştirmenin önemini vurgulamaktadır.

Ana unsurlar:

  1. Bilişsel Esneklik: Alışkanlık sahibi girişimciler, yöneticilere göre daha yüksek bilişsel esnekliğe sahiptir.
  2. Beyin Yapısı: Sol insuladaki artan gri madde, girişimcilerdeki bilişsel çeviklik ile ilişkilidir.
  3. Pratik Uygulamalar: İçgörüler girişimcilik eğitim programlarını geliştirebilir ve kuruluşlarda yenilikçiliği teşvik edebilir.

Kaynak: Liege Üniversitesi

Liège Üniversitesi tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışmada araştırmacılar, girişimcilik ve sinir bilimi alanlarının kesişimini araştırarak, daha az deneyimli girişimciler ve yöneticilerle karşılaştırıldığında, özellikle sürekli olarak yeni işler kuran alışılmış girişimcilerin bilişsel esnekliğini incelediler.

Bilişsel esneklik (bir konsept veya stratejiden diğerine uyum sağlama ve geçiş yapma yeteneği) girişimcilik başarısı için çok önemlidir. Bu özelliğin sinirsel temelini anlamak, girişimcilik eğitimi ve öğretiminin geliştirilmesi için değerli bilgiler sağlayabilir.

Yakın zamanda yayınlanan araştırmalar, girişimci davranış ile beyin yapısı arasındaki bağlantıları öne sürerek, yeni ortaya çıkan nöro-girişimcilik alanında yeni perspektifler açıyor.

Araştırmanın ilk yazarı ve Yardımcı Doçent Frédéric Ooms, “Çalışmamız iki aşamalı bir metodoloji kullandı” diye açıklıyor.

“İlk olarak, girişimciler ve yöneticiler de dahil olmak üzere 727 katılımcının bilişsel esneklikle ilgili kendilerinin bildirdiği ölçümleri topladık. Daha sonra, beyindeki gri madde hacmindeki farklılıkları araştırmak için bu katılımcıların bir alt kümesi üzerinde yapısal manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gerçekleştirdik.

“Bu multidisipliner yaklaşım, kendi bildirdiğimiz bilişsel esnekliği gerçek beyin yapısıyla ilişkilendirmemizi sağladı.”

Analizlerden ilk olarak ortaya çıkan şey, girişimciler ile yöneticiler arasında daha fazla bilişsel esneklik ve beyin farklılıkları olduğudur. Sürekli girişimciler, yöneticilerle karşılaştırıldığında sol insuladaki gri madde hacminde artış gösteriyor.

Bu beyin bölgesi, girişimciliğin temel özellikleri olan gelişmiş bilişsel çeviklik ve farklı düşünme ile ilişkilidir. Çalışma aynı zamanda sol insuladaki gri madde yoğunluğunu bilişsel esneklikle, özellikle de farklı düşünmeyle ilişkilendiriyor.

ULiège ve Laval Üniversitesi’nden nörolog Steven Laureys, “Bu bulgu, alışkanlık haline gelmiş girişimcilerin beyinlerinin, yeni fırsatları tanımlamak ve kullanmak için gereken bilişsel esnekliği teşvik etmek üzere özel olarak uyarlandığını gösteriyor” diye açıklıyor.

Bu araştırmanın eğitimciler ve kuruluşlar için pratik çıkarımları vardır. Bilişsel esnekliğin öneminin farkına varılarak, girişimciliğe istekli kişilerde bu özelliği geliştirmek için eğitim programları tasarlanabilir.

Kuruluşlar ayrıca yöneticiler arasında bilişsel esnekliğin teşvik edilmesinden de faydalanabilir; bu da daha yenilikçi ve uyarlanabilir iş stratejilerine yol açabilir.

Girişimcilik Profesörü Bernard Surlemont şöyle devam ediyor: “Bu çalışma, girişimcilik ve sinir bilimi araştırmacıları, girişimcilik eğitim programları tasarlayan eğitimciler ve kuruluşlarında yeniliği teşvik etmek isteyen iş dünyası liderleri için gereklidir.”

“Paydaşlar, bilişsel esnekliğin sinirsel temelini anlayarak girişimcilik başarısını ve uyum sağlama yeteneğini daha iyi destekleyebilir.”

Alışkanlık sahibi girişimcilerde farklı sinirsel özelliklerin keşfedilmesi, yalnızca girişimci biliş anlayışımızı geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu beyin yapılarının girişimci faaliyetlere yanıt olarak nasıl gelişip değiştiğine dair yeni araştırma yolları da açıyor.

Bu farklılıkların doğuştan gelen yatkınlıklardan mı yoksa beynin girişimcilik deneyimlerine verdiği plastik tepkiden mi kaynaklandığını araştırmak için uzun vadeli çalışmalar devam etmektedir.

Bu öncü araştırma, başarılı girişimcileri nörolojik düzeyde farklı kılan şeyin ne olduğuna dair kapsamlı bir anlayış kazanmak için sinir bilimini geleneksel girişimcilik çalışmalarıyla birleştirmenin önemini vurgulamaktadır.

Frédéric Ooms şu sonuca varıyor: “Girişimcilikte beynin rolünü keşfetmeye devam ederken, bu çalışma nöro-girişimcilik alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.”

Girişimcilik ve sinir biliminin sınırındaki bu öncü çalışmalara katkıda bulunmak istiyorsanız bu bağlantıyı takip edin.

Bu bilişsel esneklik ve girişimcilik araştırma haberi hakkında

Soyut

Girişimci Nöroanatomi: Sürekli Girişimcilerdeki Gri Madde Hacmini Keşfetmek

Gelişmekte olan bir araştırma grubu, bilişsel esneklik ve girişimcilik arasındaki ilişkiyi araştırıyor. Özellikle çalışmalar bilişsel esneklik ile girişimcilik niyetleri ve uyanıklık arasında pozitif ilişkiler bulmuştur (Dheer ve Lenartowicz, 2019; Jiatong ve diğerleri, 2021).

Benzer şekilde Shepherd (2015) da girişimci girişimlerin başlatılması ve ilerletilmesinde bilişsel esnekliğin önemini vurgulamıştır.

Araştırmalar ayrıca bilişsel esnekliğin diğerlerinin yanı sıra yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve bilgi arama etkinliklerinin artmasına katkıda bulunduğunu göstermiştir (Kiss ve diğerleri, 2020).

Birlikte ele alındığında, bu araştırma külliyatı, uyum sağlama, farklı kavramlar arasında geçiş yapma ve stratejileri değiştirme becerisinin kritik olduğu girişimcilikte bilişsel esnekliğin önemine dair kanıt sağlar.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/cognitive-flexibility-entrepreneurs-26354/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu