Haberler

Epilepsi nöbetleri daha fazla nöbeti teşvik edebilir

Nöbetler, epilepsili kişilerde zamanla giderek kötüleşme eğilimindedir ve farelerde yapılan yeni bir çalışma, bunun neden böyle olabileceğini düşündürmektedir.

Stanford Üniversitesi’nden araştırmacılar, nöbetlerin farelerin beyinlerini sinir hücrelerinin etrafındaki yalıtım tabakası olan daha fazla miyelin üretmeye teşvik ettiğini buldu.

Araştırmacıların Cumartesi günü Nashville, Tenn’deki Amerikan Epilepsi Derneği toplantısında bildirdiğine göre, bu esasen beyni yeniden yapılandırıyor ve daha fazla nöbetin daha fazla anormal miyelin oluşumuna neden olduğu ve daha sonra daha fazla nöbete neden olduğu bir kısır döngü yaratıyor.

Baş araştırmacı, “Nöbetlerin en azından beyindeki nöbet ağının bazı bölgelerinde miyelin yapısını değiştirdiğini ve miyelinizasyondaki bu değişikliklerin daha sonra hastalığın kötüleşmesine katkıda bulunduğunu düşünüyoruz” dedi. Stanford’da nöroloji yardımcı doçenti olan Dr. Juliet Knowles.

Miyelin beyinde çok önemli bir role hizmet eder. Bu madde, nöronları yalıtarak, sinir hücreleri arasında elektriksel impulsların iletilebildiği hızı ve etkinliği artırır.

Knowles, miyelinin beyinde yaşamın erken dönemlerinde oluştuğu ve daha sonra pek değişmediği uzun süredir düşünülüyordu, ancak daha yeni araştırmalar, miyelin yapısının daha dinamik olduğunu gösterdi, dedi. Beyindeki miyelin, beyin aktivitesi tarafından değiştirilecektir.

“Artık nöronal aktivitenin miyelin yapısını değiştirdiğini ve miyelin yapısındaki değişikliklerin de beynin nasıl çalıştığını şekillendirdiğini anlıyoruz” dedi.

Bu nedenle Knowles, nöbetlerin miyelin oluşumunu değiştirecek bir tür sinir hücresi aktivitesi oluşturup oluşturmayacağını araştırmaya koyuldu.

Multipl skleroz gibi iyi bilinen dejeneratif hastalıklar, miyelin kılıfın sinir hücrelerinden kopmasına neden olan bir şey nedeniyle ortaya çıkar.

Ancak araştırmacılar, epileptiklerin bilinçte bir kaymaya neden olan bir nöbet türü olan yokluk nöbetleri geçirdiklerinde bunun tersinin ortaya çıktığını söylüyor.

Araştırmacılar, bu tür nöbetlere maruz kalacak şekilde tasarlanan laboratuvar farelerinin, özellikle nöbetlerin meydana geldiği beyin bölgelerinde daha fazla miyelinli sinir hücresi ve daha kalın miyelin kılıfları ile yaralandığını söyledi.

Cleveland Clinic Epilepsi Merkezi’nde yetişkin epilepsi bölüm başkanı Dr. Dileep Nair, “Miyelin gelişimi normal bir süreçtir, ancak bazı nedenlerden dolayı, bu özel fare modelindeki nöbetler bu normal süreci kaçırır ve onu anormal hale getirir” dedi. “Nöbet aktivitesinin daha kolay gerçekleşmesini sağlayan miyelin oluşumunu teşvik ediyor.”

Araştırmacılar ayrıca bu döngünün birkaç şekilde kesintiye uğrayabileceğini buldular.

Nöbet önleyici ilaç verilen farelerde anormal miyelin oluşmadı; bu, bu değişikliklerin gerçekten de nöbetlerden kaynaklandığının bir göstergesi.

Knowles, “Nöbetler başlamadan önce artan miyelin plastisitesini görmüyoruz” dedi. “Ancak nöbetler başladıktan sonra görülür.”

Ve araştırmacılar miyelin değişikliklerini genetik ince ayarlarla veya miyelin üretimini engellediği bilinen ilaçlarla bloke ettiğinde, farelerdeki nöbet sayısı zamanla azaldı.

Boston’daki Tufts Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde nörobilim doçenti olan Chris Dulla, bunun miyelin yapısını epileptik nöbetlerle ilişkilendiren ilk çalışmalardan biri olduğunu söyledi.

Dulla, “Nöbetlerin başlamasını veya zamanla kötüleşmesini durdurabilecek ilaçlarla kesintiye uğratabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz veya tedavi edebileceğiniz belirli şeyler olduğunu öne sürüyor” dedi. “Heyecan verici bir fikir, miyelinasyondaki arızaları içerdiğini bildiğimiz diğer nörolojik hastalıklardan yaklaşımlar ödünç alabilmeniz ve bunları epilepsi tedavisinde uygulamaya çalışabilmenizdir.”

Nair, miyelindeki bu değişikliklerin epilepsili kişilerde meydana gelen hafıza kaybı veya düşünme güçlüğü gibi diğer sorunları da açıklayabileceğini söyledi.

Knowles, nöbetler ve miyelin gelişimi arasındaki bağlantıları daha iyi anlamak için farelerde yapılacak daha çok iş olduğunu söyledi.

Araştırmacıların, miyelin yapısının zaman içinde nasıl değiştiğini, nöbetlere verilen yanıtın sağlıklı miyelin oluşumunu geçersiz kılıp kılmadığını ve miyelin nöbetin ardından beynin sadece bir bölümünde mi yoksa beynin tamamında mı değiştiğini izlemesi gerektiğini söyledi.

Knowles, “Bu kesin sürecin insanlarda olup olmadığını da henüz bilmiyoruz, bu nedenle miyelin yapısının ve işlevinin insanlarda nöbetlere tepki olarak benzer şekilde değişip değişmediğini anlamak için MRI ve EEG gibi araçları kullandığımız çalışmaları başlatıyoruz” dedi. .

Tıbbi toplantılarda sunulan bulgular, hakemli bir dergide yayınlanana kadar ön hazırlık olarak kabul edilir.Kaynak ve İleri Okuma: https://medicalxpress.com/news/2022-12-vicious-epilepsy-seizures.html

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu