Çalışmalar

Doğal işleme sırasındaki kortikal gradyanlar hiyerarşiktir ve modaliteye özgüdür

Kortikal topografik organizasyonu ve karmaşık algısal ve bilişsel süreçleri nasıl desteklediğini anlamak, sinirbilimde temel bir sorudur. Önceki çalışma, kortikal organizasyonun büyük ölçekli ilkelerini gösteren fonksiyonel gradyanları tanımladı. Bu gradyanların zengin ekolojik uyaranlar tarafından nasıl modüle edildiği bilinmiyor. Burada, makro ölçekli işlevsel organizasyonu değerlendirmek için film-fMRI aracılığıyla doğal görüntüleme kullanıyoruz. Duyu-motor, görsel ve işitsel/dil alanlarında sabitlenmiş ayrı hiyerarşileri betimleyen temel film gradyanlarını belirliyoruz. Bu algı-biliş eksenlerinin karşıt/heteromodal ucunda, varsayılan ağ ile birlikte frontoparietal ağ için daha merkezi bir rol buluyoruz. Farklı film izlemelerinde bile, film gradyanları iyi bir güvenilirlik gösterdi ve bu hiyerarşilerin farklı doğal izleme koşullarında ortak bir beyin durumunu yansıttığını öne sürdü. Beyin alanlarının film gradyanları içindeki göreli konumu, dinlenme durumu gradyanlarına kıyasla bilişsel davranış puanları ile daha güçlü ve daha çok sayıda korelasyon gösterdi. Birlikte, bu bulgular, beyin aktifken ve çok modlu, dinamik algısal ve bilişsel işlemeyle meşgulken kortikal organizasyonun altında yatan ilkelerin ekolojik olarak geçerli bir temsilini sağlar.

Yazının devamına buradan ulaşabilirsiniz

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu