Yenilikler

Çok Fazla Motivasyon Karar Vermemizi Etkiler

İyi ya da kötü bir ruh hali içinde, odaklanmış ya da dikkati dağılmış, acil durumda ya da ihtiyaç yokken: içsel durumlarımız algılarımızı ve karar vermemizi doğrudan etkiler. Motivasyonun davranışsal görevlerin performansı üzerindeki rolü, psikolog Robert Yerkes ve John Dilligham Dodson’ın çalışmaları sayesinde bir yüzyıldan fazla bir süredir bilinmesine rağmen, beyin üzerindeki kesin etkisi belirsizliğini koruyor. Cenevre Üniversitesi’nden (UNIGE) bir ekip, EPFL ile işbirliği içinde, farelerde karar vermeden önce duyusal algıdan sorumlu sinir devrelerini motivasyonun nasıl değiştirdiğini ortaya çıkardı. Bu çalışma, çok yüksek veya çok düşük bir motivasyon seviyesinin algımızı ve dolayısıyla seçimlerimizi neden etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Bu sonuçlar, dergide yer alan Nöronöğrenme yöntemlerinde yeni bakış açıları açar.

Sabah erkenden işe gitmek, öğle yemeğinde bir restoran seçmek: kararlarımızın çoğu, geçimimizi sağlamak veya açlığımızı gidermek gibi ihtiyaçlar tarafından motive edilir. Bununla birlikte, karar verme, çevre veya diğer bireyler gibi dış faktörlerden ve ruh halimiz, dikkat seviyemiz veya motivasyon derecemiz gibi içsel durumlarımızdan da etkilenebilen karmaşık bir süreçtir.

UNIGE Tıp Fakültesi Temel Sinirbilimleri Bölümünde Yardımcı Doçent ve Eccellenza bursu (SNSF) sahibi Sami El-Boustani’nin laboratuvarı, karar vermede yer alan sinir devrelerini inceliyor. Profesör Carl Petersen’in EPFL’deki ekibiyle işbirliği içinde yürütülen son çalışmada, laboratuvarı, algılama ve karar vermede belirli bir içsel durumun – motivasyonun – oynadığı rolü inceledi. Amerikalı psikologlar Robert Yerkes ve John Dilligham Dodson’ın çalışmaları sayesinde motivasyon ve performans arasında bir ilişki olduğu yüzyılı aşkın bir süredir bilinmektedir. Çok fazla veya çok az motivasyon performansa zarar verir. Bununla birlikte, bunun sinir devrelerimizi nasıl etkilediği belirsizliğini koruyor. Sami El-Boustani, “Korteksteki nöronlar tarafından iletilen duyusal bilgilerin motivasyon derecesi ile nasıl değiştirildiğini ve motivasyonun bir karar verme görevinde öğrenme ve performans üzerinde ne ölçüde bir etkisi olabileceğini gözlemlemek istedik” diye açıklıyor. , çalışmanın baş yazarı.

Araştırma ekibi, kontrollü bir su tüketimi rejiminde fareleri içeren bir davranışsal paradigma geliştirdi. İlk önce bu kemirgenleri, iki bıyık (A ve B) aracılığıyla dokunsal uyaranlara yanıt vermeleri ve bir damla su elde etmek için yalnızca bıyık A için bir eylem – bir ağız yalama – üretmeleri için eğittiler. Bu eğitimin ardından, bu fareler esas olarak bıyık A’nın uyarılmasına tepki gösterdi, böylece bu iki duyum arasında ayrım yapma yeteneklerini gösterdi. Son olarak, araştırmacılar, kemirgenlerin göreve katılma motivasyonlarını değiştirmek için bu deneyleri azalan susuzluk seviyelerinde gerçekleştirdiler.

Hiper motivasyon durumu duyusal bilgileri bulanıklaştırır

Büyük bir susuzluk durumunda – dolayısıyla büyük motivasyonda – kemirgenler kötü performans gösterdi. Uyarılmış bıyıkları ayırt etmeden, ayrım gözetmeksizin musluğu yaladılar. Buna karşılık, orta derecede bir susuzluk durumunda, eylemlerinin seçimi optimal hale geldi. Bıyık A uyarıldığında çoğunlukla musluğu yaladılar. Son olarak, çok susadıklarında görevdeki performansları tekrar düştü.

Araştırmacılar, bu farelerde algısal karar vermekten sorumlu nöronal popülasyonların aktivitesini gözlemleyerek, fareler aşırı motive olduklarında bu devrelerdeki nöronların elektrik sinyalleriyle dolup taştığını keşfettiler. Tersine, düşük motivasyon durumunda, sinyaller çok zayıftı. Sami El-Boustani’nin laboratuvarında doktora sonrası araştırmacı ve çalışmanın ilk yazarı olan Giulio Matteucci, “Hiper-motivasyon, kortikal nöronların güçlü bir şekilde uyarılmasına yol açar, bu da dokunsal uyaranların algılanmasında hassasiyet kaybına neden olur” diyor.

Buna karşılık, düşük motivasyon durumunda, duyusal bilginin doğruluğu geri kazanıldı, ancak sinyalin gücü, doğru bir şekilde aktarılamayacak kadar düşüktü. Sonuç olarak, uyaranların algılanması da bozulmuştur.

Yeni bir öğrenme anlayışı

Bu sonuçlar yeni perspektifler açar. Yerkes-Dodson Yasası için olası bir sinirsel temel sağlarlar. EPFL Brain Mind Enstitüsü’nde Tam Profesör ve eş-kıdemli Carl Petersen, “Ayrıca, motivasyon seviyesinin yalnızca karar vermeyi değil, aynı zamanda karara yol açan duyusal bilgi algısını da etkilediğini ortaya koyuyorlar” diye açıklıyor. çalışmada yazar.

Bu çalışma aynı zamanda yeni bilginin edinimi ve ifadesini ayırmanın gerekli olduğunu öne sürüyor. ”Farelerin kuralı çok çabuk anladığını ancak bu öğrenmeyi, motivasyon seviyelerine bağlı olarak değişen bir algıya bağlı olarak çok daha sonra ifade edebildiğini gözlemledik.” Öğrenmede motivasyonun rolünün bu şekilde çözülmesi, yeni uyarlanabilir yöntemlerin yolunu açmaktadır. Bu, öğrenme sırasında optimal bir motivasyon seviyesini korumayı amaçlar.

Kaynak ve İleri Okuma: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/10/221014135704.htm

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu