Haberler

Çalışma, sosyal tanınmada prefrontal-talamik devrenin anahtar rolünü ortaya koyuyor

Farklı bireyleri ayırt etme yeteneği sosyal etkileşimler için çok önemlidir. Önceki araştırmalar, sosyal ilişkili uyaranlara yanıt olarak artan ateşleme aktivitesi ve farklı sinir kalıpları ile kanıtlandığı gibi, medial prefrontal korteksin (mPFC) sosyal süreçlerdeki önemli rolünü göstermiştir. Ancak mPFC nöronlarının farklı sosyal uyaranları nasıl kodladığı ve bu bilginin işlenmesinde hangi sinir devrelerinin yer aldığı belirsizliğini koruyor.

Son zamanlarda, Çin Bilimler Akademisi’nin Shenzhen İleri Teknoloji Enstitüsü’ndeki (SIAT) Prof. Zhan Yang’ın ekibi, sosyal tanınma için sosyal bilgilerin kodlanmasında prefrontal-talamik devrenin rolünü araştırmak üzere bir çalışma yürüttü. Bulgular şu adreste yayınlanıyor: Doğa İletişimi.

Bu çalışmada araştırmacılar, mPFC ile sosyal bilgiyi kodlayan talamik reuniens çekirdeği (Re) arasında spesifik bir sinir devresi tanımladılar. Serbestçe hareket eden farelerdeki tek nöronları kaydederek, mPFC ve Re’deki sinir popülasyonlarının tanıdık ve yeni kimlikler hakkındaki bilgileri kodlayabildiğini buldular.

Sosyal aktiviteler sırasında hem mPFC hem de Re daha güçlü aktivite sergiler. Deneysel sonuçlar, Re’nin farmakolojik inhibisyonunun, mPFC nöronlarının tanıdık ve yeni sosyal nesnelerin yanı sıra sosyal ve sosyal olmayan uyaranlar arasında ayrım yapma yeteneğinin önemli ölçüde azalmasıyla sonuçlandığını gösterdi. Bu, Re’nin mPFC ve Re arasındaki senkronizasyonu düzenlediğini ve bozulmuş senkronizasyonun sosyal tanınmadaki eksikliklerle ilişkili olduğunu gösterir.

Araştırmacılar, Re nöronlarına mPFC projeksiyonlarını veya mPFC nöronlarına Re projeksiyonlarını seçici olarak engellemek için optogenetik teknikler kullanarak, her iki manipülasyonun da farelerde tanıdık ve yeni karşılaşılan fareler arasında ayrım yapma yeteneğinin kaybına yol açtığını buldular. Bu, mPFC ve Re arasındaki çift yönlü projeksiyon devresinin sosyal bilgilerin işlenmesi için gerekli olduğunu göstermektedir.

Ayrıca, sosyal etkileşimler sırasında beynin bu iki bölgesindeki bilgi entropisi hesaplandığında, mPFC nöronlarının Re nöronlarına kıyasla sosyal bilgiyi işleme konusunda daha yüksek kapasite sergiledikleri ortaya çıktı. Bununla birlikte, Re’nin farmakolojik inhibisyonu, mPFC nöronları tarafından taşınan bilgi miktarında bir azalmaya yol açmıştır; bu, mPFC tarafından etkili sosyal bilgi işlemenin Re’nin desteğine dayandığını göstermektedir.

Bu çalışma, mPFC-Re devresinin sosyal aktivitelerdeki rolünü göstermekte ve sosyal davranışın sinirsel temeli üzerine gelecekteki araştırmalar için öngörüler sunmaktadır.Kaynak ve İleri Okuma: https://medicalxpress.com/news/2024-06-unveils-key-role-prefrontal-thalamic.html

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu