Psikoloji

Bileşik Alkol Bağımlılığını Azaltabilir

Özet: Kappa opioid reseptörünü bloke eden LY2444296 bileşiği, alkol bağımlılığı olan hayvan modellerinde alkol tüketimini önemli ölçüde azaltır. Bu çalışma, LY2444296’nın, bağımlılık ve yoksunluk semptomlarında rol oynayan beyindeki KOP sistemini hedef alarak alkol kullanım bozukluğunun (AUD) tedavisinde bir atılım olabileceğini öne sürüyor.

Önceki bileşiklerin aksine, LY2444296, bağımlı olmayan bireyleri etkilemeden, kısa süreli yoksunluk sonrasında yoksunluk belirtilerini ve alkol alımını azaltma konusunda umut vaat etti. Bulgular, bu bileşiğin ve benzerlerinin AKB için nasıl yeni tedavi yolları sunabileceğine dair daha fazla araştırmanın önünü açıyor ve yoksunluk ve nüksetmeyle ilgili belirli beyin bölgelerini anlama ihtiyacını vurguluyor.

Ana unsurlar:

  1. LY2444296, kappa opioid reseptörünü hedef alarak, bağımlı olmayan sıçanları etkilemeden alkol bağımlılığı olan sıçanlarda alkol tüketimini azaltma potansiyelini gösterir.
  2. Bileşik, yoksunluğun başlaması için kritik bir dönem olan sadece 8 saatlik yoksunluktan sonra yoksunluk belirtilerini ve alkol alımını başarıyla azalttı.
  3. Ulusal Alkol İstismarı ve Alkolizm Enstitüsü tarafından finanse edilen araştırma, bağımlılık ve yoksunluktan etkilenen altta yatan beyin devrelerine odaklanarak, alkol kullanım bozukluğuna yönelik yeni tedavilerin belirlenmesine yönelik önemli bir adıma işaret ediyor.

Kaynak: Scripps Araştırma Enstitüsü

Scripps Research bilim insanları, hayvan çalışmalarında, kappa opioid reseptörünü (KOP) seçici olarak bloke eden bir bileşik olan LY2444296’nın alkol bağımlılığı vakalarında alkol tüketimini azaltabileceğini buldu.

9 Mart 2024’te yayınlanan bulgular Bilimsel Raporlarsonunda alkol kullanım bozukluğu (AUD) yaşayan kişiler için yeni tedavi seçenekleri konusunda bilgi sağlayabilir.

Moleküler Tıp Bölümü’nde doçent olan PhD Rémi Martin-Fardon, “KOP’u seçici olarak bloke etmek için tasarlanan bileşikler çok umut verici çünkü bu reseptör anksiyete ve depresyon gibi birçok zihinsel hastalıkta rol oynuyor” diyor.

Bu bir bardak viskiyi gösteriyor.
Gündemlerinin bir sonraki aşamasında Martin-Fardon ve Flores-Ramirez, LY24444296’nın stresin ve alkolün nüksetmesini tetikleyebilecek diğer ipuçlarının etkilerini engelleyip engellemediğini belirlemeyi umuyor. Kredi: Nörobilim Haberleri

“KOP sistemi aynı zamanda alkol kullanım bozukluğunda da önemlidir, bu nedenle amaç eğer hedef alınır ve engellenirse alkol bağımlılığını durdurabilirsiniz.”

KOP sistemi bağımlılık, duygu, acı ve ödül arayışı dahil olmak üzere bir dizi nörolojik süreci etkileyen beyin devrelerini kontrol eder. Araştırmanın ilk yazarı, Scripps Research’te doktora sonrası araştırmacı olan Francisco Flores-Ramirez’e göre, alkole hem akut hem de kronik maruz kalma bu sistemi olumsuz etkiliyor.

Çalışmaları için Martin-Fardon ve Flores-Ramirez LY2444296’nın ağızdan uygulanmasının, alkol bağımlılığı oluşturan sıçanlarda alkol tüketimini azaltıp azaltamayacağını bulmaya çalıştı. Amaç, varsayımsal olarak alkol alımının azalmasına yol açacak olan yoksunluk semptomlarını azaltmaktı.

Sıçanlar, 8 saatlik yoksunluğun ardından kg başına 3 mg kadar düşük dozlarda LY2444296 aldıktan sonra (akut yoksunluk belirtileri tipik olarak başladığında), yoksunluk belirtileri ve alkol tüketimi önemli ölçüde azaldı. Araştırmacılar ayrıca LY2444296’nın, alkol bağımlılığı olmayan fareler üzerinde ne olumlu ne de olumsuz bir etkisi olmadığı için zararsız olabileceğini de belirledi.

Martin-Fardon ve ekibi, LY2444296’nın yalnızca 8 saatlik alkol yoksunluğundan sonra yoksunluk belirtilerini azaltmasını beklemiyordu çünkü daha önceki çalışmalar, KOP’a bağlanabilen diğer bileşiklerin alkol yoksunluğu üzerinde hiçbir etkisinin olmadığını gösterdi. Bilim insanları LY2444296’nın bu çalışmada neden etkili olduğunu henüz bilmiyorlar ve daha fazla araştırma yapmayı planlıyorlar.

Martin-Fardon, “İnsanlar geri çekilme hissinden kurtulmak için içki içiyor” diyor. Geri çekilmenin fiziksel acıyla ilişkili olduğunu ve çoğu zaman “sorunu çözebilecek tek şeyin bir içki içmek olduğunu” ekledi. Ancak LY2444296 yoksunluk semptomları başlamadan önce alınırsa “semptomları azaltabilir, böylece daha iyi hissedebilir ve daha az içebilirsiniz.”

Yine de, yoksunluk semptomlarını azaltmak için beynin hangi belirli bölümlerinin en iyi şekilde hedeflendiği sorusu hala devam ediyor. Gündemlerinin bir sonraki aşamasında Martin-Fardon ve Flores-Ramirez, LY24444296’nın stresin ve alkolün nüksetmesini tetikleyebilecek diğer ipuçlarının etkilerini engelleyip engellemediğini belirlemeyi umuyor.

Flores-Ramirez, “Alkol bağımlılığının bir fonksiyonu olarak beyin bölgelerinin hangilerinin değiştiğiyle de ilgileniyoruz” diyor. “Belki de bileşiğin hem içme hem de nüksetme davranışını tersine çevirip çeviremeyeceğini görmek için onları hedef alabiliriz.”

Finansman: Bu çalışma ve katılan araştırmacılar, Ulusal Alkol İstismarı ve Alkolizm Enstitüsü’nün (bağışlar AA028549, AA026999, AA006420 ve T32 AA007456) finansmanıyla desteklenmiştir.

Bu nörofarmakoloji ve alkol kullanım bozukluğu araştırma haberi hakkında

Soyut

Bir κ-opioid reseptör antagonisti olan LY2444296, alkol bağımlılığı geçmişi olan erkek ve dişi Wistar sıçanlarında alkol tüketimini seçici olarak azaltır

Alkol kullanım bozukluğu (AUD) önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Dinorfin (DYN)/κ-opioid reseptörü (KOP) sistemi, alkolün etkilerinde, özellikle alkolün yoksunluğuyla ilişkili olumsuz duygusal durumlarında rol oynar.

Bu çalışma, seçici, kısa etkili bir KOP antagonisti olan LY2444296’nın, bağımlı erkek ve dişi Wistar sıçanlarında 8 saatlik yoksunlukta kendi kendine alkol uygulamasını azaltma yeteneğini test etti.

Hayvanlar, %10’luk alkolü ağız yoluyla kendi kendine uygulamak üzere eğitildi (21 seans için 30 dakika/gün) ve 6 hafta boyunca kronik aralıklı alkol buharına maruz kalma veya havaya maruz bırakma (bağımsız) yoluyla bağımlı hale getirildi.

6 hafta sonra, LY2444296’nın (0, 3 ve 10 mg/kg, po) etkisi, 8 saatlik yoksunlukta kendi kendine alkol alımı üzerinde test edildi. Paralel olarak ayrı bir sıçan grubu hazırlandı ve somatik yoksunluk belirtileri ve kendi kendine alkol alma durumları, 8 saat, 2 hafta ve 4 hafta yoksunlukta LY2444296 uygulamasından sonra ölçüldü.

3 ve 10 mg/kg dozlarında LY2444296, bağımlı sıçanlarda yalnızca 8 saatlik yoksunlukta fiziksel yoksunluk belirtilerini önemli ölçüde azalttı. Ayrıca 3 ve 10 mg/kg, yalnızca 8 saatlik yoksunlukta bağımlı sıçanlarda alkolün kendi kendine uygulanmasını seçici olarak azalttı.

Bu sonuçlar, akut yoksunluk sırasında alkol eylemlerinde DYN/KOP sisteminin altını çizmekte, KOP antagonizmasının akut yoksunluk belirtilerini hafifletmede faydalı olabileceğini ve dolayısıyla AUD ile ilişkili aşırı alkol tüketimini önemli ölçüde azaltabileceğini öne sürmektedir.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/aud-compound-neuropharmacology-25840/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu