Sinirbilim

Beyin Sinyalleri Hafıza Değişimlerini Çözüyor

Özet: Araştırmacılar hafıza performansındaki değişikliklerle bağlantılı beyin sinyallerini ortaya çıkardılar. 1.500 katılımcının yer aldığı, hafıza üzerine yapılan en büyük fonksiyonel görüntüleme çalışmasında, 72 görüntünün ezberlenmesi sırasında beyin aktivitesinde farklılıklar fark edildi.

Beyin bölgeleri, özellikle de hipokampus, aktiviteleri ve hafıza performansı arasında doğrudan bir ilişki sergiledi.

Ana unsurlar:

  1. Profesör Dominique de Quervain ve Andreas Papassotiropoulos tarafından yürütülen çalışma, hafıza üzerine dünyanın en kapsamlı işlevsel görüntüleme araştırmasıdır.
  2. Hipokampus gibi bölgelerdeki beyin aktivitesi doğrudan hafıza performansıyla bağlantılıydı; daha iyi hafıza, daha güçlü aktivasyonu gösteriyordu.
  3. Çalışma, bilgi depolama sırasında beyin iletişiminin karmaşıklığını vurgulayarak, hafıza performansıyla ilgili işlevsel beyin ağlarını tanımladı.

Kaynak: Basel Üniversitesi

İnsanlar hafıza performanslarında önemli ölçüde farklılık gösterir. Basel Üniversitesi’ndeki araştırmacılar artık belirli beyin sinyallerinin bu farklılıklarla ilişkili olduğunu keşfettiler.

Beynin belirli bölgelerinin hafıza süreçlerinde önemli rol oynadığı iyi bilinse de, hafıza performansı daha iyi veya daha kötü olan kişilerde bilgi depolama konusunda bu bölgelerin farklı faaliyetler sergileyip sergilemediği şu ana kadar netlik kazanmadı.

Bu bir kişinin kafasını gösterir.
Araştırmacılara göre sonuçlar, genetik belirteçler gibi biyolojik özellikleri beyin sinyallerine bağlamayı amaçlayan gelecekteki araştırmalar için büyük önem taşıyor. Kredi: Sinirbilim Haberleri.

Bu konuyu araştıran Profesör Dominique de Quervain ve Profesör Andreas Papassotiropoulos liderliğindeki bir araştırma ekibi, sonuçlarını dergide yayınladı. Doğa İletişimi.

Bellek üzerine yapılan dünyanın en büyük fonksiyonel görüntüleme çalışmasında, yaşları 18 ile 35 arasında değişen 1.500’e yakın katılımcıdan toplam 72 görüntüye bakıp ezberlemeleri istendi. Bu süreçte araştırmacılar deneklerin beyin aktivitelerini MRI kullanarak kaydettiler. Daha sonra katılımcılardan mümkün olduğu kadar çok görüntüyü hatırlamaları istendi ve genel popülasyonda olduğu gibi, aralarında hafıza performansında önemli farklılıklar vardı.

Beyin bölgeleri ve ağlarındaki sinyaller

Araştırmacılar, hipokampus da dahil olmak üzere belirli beyin bölgelerinde, ezberleme süreci sırasındaki beyin aktivitesi ile daha sonraki hafıza performansı arasında doğrudan bir ilişki buldular. Daha iyi hafızaya sahip bireylerde bu beyin bölgelerinin daha güçlü aktivasyonu görüldü. Oksipital korteksteki hafızayla ilgili diğer beyin alanları için böyle bir ilişki bulunamadı; bunlar, tüm hafıza performansı seviyelerine sahip bireylerde eşit derecede aktifti.

Araştırmacılar ayrıca beyindeki hafıza performansıyla bağlantılı işlevsel ağları da tanımlayabildiler. Bu ağlar, bilginin depolanması gibi karmaşık süreçleri mümkün kılmak için birbirleriyle iletişim kuran farklı beyin bölgelerini içerir.

Araştırmanın ilk yazarı Dr. Léonie Geissmann, “Bulgular, hafıza performansındaki farklılıkların bir birey ile diğeri arasında nasıl oluştuğunu daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor” dedi ve tek bir bireyin beyin sinyallerinin herhangi bir sonuca varılmasına izin vermediğini ekledi. Ancak hafıza performansları hakkında.

Araştırmacılara göre sonuçlar, genetik belirteçler gibi biyolojik özellikleri beyin sinyallerine bağlamayı amaçlayan gelecekteki araştırmalar için büyük önem taşıyor.

Bellek üzerine Basel temelli araştırma

Mevcut çalışma, Basel Üniversitesi Biyotıp Bölümü ve Basel Üniversitesi Psikiyatri Klinikleri (UPK)’ndeki Moleküler ve Bilişsel Sinir Bilimleri Araştırma Grubu (MCN) tarafından yürütülen büyük ölçekli bir araştırma projesinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bu projenin amacı hafıza süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve temel araştırmalardan elde edilen bulguları klinik uygulamalara aktarmaktır.

Bu hafıza araştırması haberi hakkında

Soyut

Görsel epizodik hafıza performansındaki bireysel farklılıkların nörofonksiyonel temelleri

Olaysal bellek, yani bilgiyi ve bağlamını bilinçli olarak hatırlama yeteneği, bireyler arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Önceki fMRI çalışmaları, grup düzeyinde başarılı hafıza kodlamasıyla bağlantılı belirli beyin bölgelerini tanımlamış olsa da, bunların bireysel hafıza farklılıklarını açıklamadaki rolü büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.

Burada, tek bir MRI tarayıcısında resim kodlama görevine katılan 1.498 yetişkinin fMRI verilerini analiz ediyoruz. Hipokampus, orbitofrontal korteks ve posterior singulat korteksin duyarlılığındaki bireysel farklılıkların epizodik hafıza performansındaki bireysel değişkenliği açıkladığını bulduk.

Bu bölgeler aynı zamanda grup düzeyindeki analizimizde de ortaya çıkarken, ağırlıklı olarak lateral oksipital korteks içindeki diğer bölgeler, başarılı hafıza kodlamasıyla ilişkilidir ancak bireysel hafıza değişimiyle ilişkili değildir. Ayrıca ağ tabanlı yaklaşımımız, dokuz işlevsel bağlantı ağının duyarlılığı ile bireysel bellek değişkenliği arasındaki bağlantıyı ortaya koyuyor.

Çalışmamız görsel epizodik hafıza performansındaki bireysel farklılıkların nörofonksiyonel bağıntılarına dair içgörü sağlıyor.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/brain-signals-memory-23972/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu