Nöroloji

Beyin Sağlığı ve Bilişsel Gerilemeyle Bağlantılı Vasküler Riskler

Özet: Yeni bir çalışma, beyin topolojik esnekliğinin (BTR) yaş ve vasküler risk faktörleriyle negatif, bilişsel işlevlerle ise pozitif korelasyon gösterdiğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar iki çok etnik gruptan oluşan gruptan elde edilen verileri analiz ederek, daha düşük BTR’nin bilişsel gerileme ile ilişkili olduğunu buldu. Bu çalışma, BTR’nin vasküler riskler ve aterosklerozdan etkilenen beyin sağlığını değerlendirmek için önemli bir belirteç olduğunu öne sürüyor.

Ana unsurlar:

  1. Düşük BTR, yaş ve daha yüksek vasküler risk faktörleri ile ilişkilidir.
  2. Daha yüksek BTR daha iyi bilişsel işlevlerle bağlantılıdır.
  3. BTR, beyin sağlığı ve bilişsel gerileme için potansiyel bir biyobelirteç görevi görür.

Kaynak: Bilim Çin Basını

Mevcut araştırmalar, yaşamın ilerleyen dönemlerindeki bilişsel bozulmanın, yaşam boyu süren bir dizi olayın sonucu olduğunu ve vasküler risk faktörlerinin bu süreçte çok önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Vasküler risk faktörlerinin beyin üzerindeki etkisini erken tespit edebilen biyobelirteçlerin geliştirilmesi önemlidir.

Beyin konnektomları, serebral değişiklikleri ölçmek ve analiz etmek için entegre perspektife dayalı ölçümler sunar ve böylece potansiyel biyobelirteçler sağlar. Ancak şu anda bu alanda büyük boyutlu, ırklar arası bir veri tabanı analizi mevcut değildir.

Bu beyin taramalarını gösteriyor.
Özetle bu çalışma, beynin sağlamlığını yansıtan bir beyin topolojik esnekliği (BTR) ölçümü önermek için nörogörüntüleme ve ağ bilimi yöntemlerini entegre etti. Kredi: Nörobilim Haberleri

Bu çalışma, orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde beyin topolojik esnekliği (BTR), yaşlanma, vasküler risk faktörleri, ateroskleroz ve biliş arasındaki ilişkiyi araştırdı.

Bu çalışmada iki bağımsız, çok etnik gruptan oluşan, toplum temelli kohort kullanıldı: Bilişsel Bozukluk ve Vasküler Olaylar için PolyvasculaR Değerlendirmesi (PRECISE) veri tabanı ve MAS veri tabanı.

Beyin yapısal ağları, Brainetome şablonuna ve difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) verilerine dayanarak oluşturuldu. Hedeflenen saldırı düğümlerinin sırasını belirlemek için k-kabuk ayrıştırması ve düğüm derecesi merkeziliğinin bir kombinasyonu kullanıldı.

Elde edilen BTR değerleri daha sonra yaş, vasküler risk faktörleri (VRF), ateroskleroz (AS) ve biliş ile ilişkileri belirlemek için analiz edildi. Bu değişkenler arasındaki yönlü ilişkileri değerlendirmek için Yapısal Eşitlik Modellemesi (SEM) kullanıldı.

PRECISE kohortunda BTR yaşla negatif bir korelasyon sergiledi (R = -0,342, P < 1×10-16) ve bilişle pozitif bir korelasyon (MoCA puanlarıyla ölçülür, R = 0,174, P = 2,22×10-16). Bu sonuç aynı zamanda yaşla negatif korelasyon gösterdiği MAS kohortunda da doğrulanmıştır (R = -0,173, P = 0,003) ve genel biliş puanlarıyla pozitif yönde ilişkilidir (R = 0,258, P = 2,74×10-5) ve MMSE (R = 0,185, P = 0,003).

BTR ile ağırlıklı VRF arasında anlamlı ve negatif korelasyonlar bulunmuştur (R = -0,109, P = 2,51×10-7) ve AS puanları (R = -0,131, P = 6,25×10-10) PRECISE kohortunda. MAS kohortunda BTR ile ağırlıklı VRF puanları arasında negatif bir korelasyon vardı (R = -0,187, P = 0,004).

SEM analizlerinin sonuçları, hacmin kontrol edici etkisinin, yaştan (standartlaştırılmış) yolakların olduğunu gösterdi. B = -0,255FDR düzeltmeli P < 1×10-16), ağırlıklı VRF (standartlaştırılmış B = -0,050FDR düzeltmeli P = 0,031) ve ağırlıklı AS (standartlaştırılmış B=-0,047FDR düzeltmeli P = 0,042) BTR’ye istatistiksel olarak anlamlıydı. BTR’den MoCA puanına giden yol da anlamlıydı (standartlaştırılmış) B=0,051FDR düzeltmeli P = 0,039).

Özetle bu çalışma, beynin sağlamlığını yansıtan bir beyin topolojik esnekliği (BTR) ölçümü önermek için nörogörüntüleme ve ağ bilimi yöntemlerini entegre etti.

Ayrıca bu çalışmada yaşlanma, vasküler risk faktörleri ve ateroskleroz gibi değişkenlerin BTR’yi etkileyerek bilişsel gerilemeye yol açıp açmadığı araştırılmıştır. Beyin hacminin etkileri kontrol edildikten sonra bile BTR’nin yaşlanma ve aterosklerozun biliş üzerindeki etkisine aracılık ettiği SEM destekli yollar. Bu çalışma BTR’nin risk faktörlerinin biliş üzerindeki etkisini yansıtan önemli bir belirteç olduğunu öne sürdü.

Sonuçlar, vasküler risk faktörlerini, aterosklerozu, bilişsel işlevi ve bu multidisipliner ölçümü birleştirmenin, beyin sağlığını değerlendirmek ve iyileştirmek için değerli ve pratik bir önlem sunduğunu gösterdi.

Bu biliş ve beyin sağlığı araştırma haberleri hakkında

Soyut

Yaşlanma ve vasküler risk faktörleri bağlamında beyin topolojik dayanıklılığı ile bilişsel performans arasındaki bağlantıyı araştırmak: Etnik kökenler arası popülasyona dayalı bir çalışma

Beyin yaşlanması tipik olarak bilişsel performansta önemli bir düşüşle ilişkilidir. Bu süreçte vasküler risk faktörleri (VRF) ve ardından gelen ateroskleroz (AS) önemli rol oynamaktadır.

Beyin dayanıklılığı, beynin dış etkenlere dayanma yeteneğini yansıtır, ancak yaşlanma sürecinde beyin dayanıklılığının biliş ile ilişkisi belirsizliğini koruyor.

Burada beyin topolojik dayanıklılığının (BTR) yaşlanma ve vasküler risk faktörleri karşısında bilişsel performansla nasıl ilişkili olduğunu araştırdık.

İki etnik kökene sahip topluluk kohortundan, Bilişsel Bozukluk ve Vasküler Olaylar için PolyvasculaR Değerlendirmesinden (PRECISE, N = 2220) ve Sidney Hafıza ve Yaşlanma Çalışması (MAS, N = 246).

Beyin yapısal ağlarına dayalı bir saldırı simülasyonu gerçekleştirdik. k-kabuk ayrıştırması ve düğüm derecesi merkeziliği.

BTR, simülasyon süreci sırasında ağın en büyük alt grubunun boyutundaki değişikliklere göre tanımlandı. Daha sonra BTR’nin yaş, VRF ve AS ile negatif korelasyonunu ve bilişsel performans ile pozitif korelasyonunu araştırdık.

Ayrıca, yapısal eşitlik modellemesini (SEM) kullanarak, bu değişkenler arasındaki yönsel bağımlılıkları analiz etmek için yol modelleri oluşturduk; yaşlanma, AS ve VRF’nin BTR’yi bozarak bilişi etkilediğini gösterdik. Sonuçlarımız ayrıca beyin hacminden bağımsız olarak bu ölçümün özgüllüğünü de gösterdi.

Genel olarak, bu bulgular BTR’nin yaşlanma sırasında biliş üzerindeki destekleyici rolünün altını çiziyor ve beyin bilişsel performansının objektif değerlendirilmesi için bir görüntüleme belirteci olarak potansiyel uygulamasını vurguluyor.

Kaynak ve İleri Okuma: https://neurosciencenews.com/vascular-cognition-26321/

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu