Yenilikler

Alzheimer hastalığı için yeni tedavi hedefi belirlendi

Birleşik Krallık’taki Leeds Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Alzheimer hastalığının tedavisi için yeni bir potansiyel hedef belirlediler: PDE4B.

Alzheimer hastalığı yaşlılıkta demans ve sakatlığın önde gelen nedenidir. Alzheimer hastalığı tanısı alan kişilerin sayısı arttıkça, hastalıkla yaşayan kişilerin yaşam kalitesini iyileştirecek yeni tedavilere acilen ihtiyaç duyulmaktadır.

PDE4B, bir dizi hücresel süreci düzenleyen, siklik AMP olarak bilinen bir molekülü parçalayan, hücrelerin içindeki bir enzimdir. PDE4B genini Alzheimer hastalığının gelişimi için bir risk faktörü olarak tanımlayan Avustralya’daki bir çalışmaya dayanarak, Birleşik Krallık ekibi PDE4B aktivitesini azaltmanın Alzheimer hastalığı patolojisine karşı koruma sağlayıp sağlayamayacağını ve yararlı bir tedavi yaklaşımı olup olmayacağını araştırdı. Bu amaçla, hastalığın önemli bir patolojik özelliği olan beyinde amiloid plakları geliştiren Alzheimer hastalığı (AD) fare modeline PDE4B aktivitesinin azalmasına yönelik bir gen eklediler.

Araştırmacılar, AD farelerinin labirent testlerinde hafıza eksiklikleri gösterdiğini, ancak genetik olarak azalmış PDE4B aktivitesine sahip AD farelerinde hafızanın bozulmadığını gözlemledi. Ekip, işlevsel beyin görüntülemeyi kullanarak, beyindeki ana enerji kaynağı olan glikoz metabolizmasının, hastalıklı hastalarda görüldüğü gibi AD’li farelerde de bozulduğunu buldu. Bununla birlikte, genetik olarak PDE4B aktivitesi azalmış AD’li farelerin beyinlerinde sağlıklı seviyelerde glikoz metabolizması görüldü.

İlgili mekanizmaları anlamak için araştırmacılar daha sonra beyindeki gen ve protein ekspresyon seviyelerine baktılar. Bu, Alzheimer hastalarında görüldüğü gibi AD farelerinin beyinlerinde inflamasyonun arttığını tespit etti, ancak genetik olarak PDE4B aktivitesi azalmış AD farelerinde inflamasyon daha düşüktü. Benzer etkiler Alzheimer hastalığının patolojisinde yer alan bir dizi başka protein için de görüldü. Genel olarak bu veriler, PDE4B aktivitesinin azaltılmasının Alzheimer hastalığının tedavisi için yararlı bir yaklaşım olabileceğini düşündürmektedir; ancak enzimi hedef alan ilaçların kullanımını doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Leeds Üniversitesi’nden baş araştırmacı Dr. Steven Clapcote şunları söyledi: “PDE4B enziminin aktivitesinin azaltılması, AD’li fare modelinde hafıza ve glikoz metabolizması üzerinde derin bir koruyucu etkiye sahip oldu; buna rağmen bu farelerde şeker sayısında herhangi bir azalma görülmedi. Bu, PDE4B aktivitesinin azaltılmasının yalnızca Alzheimer hastalığında değil aynı zamanda Huntington hastalığı gibi diğer demans türlerinde de bilişsel bozulmaya karşı koruma sağlayabileceği ihtimalini artırıyor.”

Lancaster Üniversitesi’nden makalenin ortak yazarlarından Dr. Neil Dawson da şu düşünceleri yineledi: “Bu sonuçlar, gelecekte Alzheimer hastalarına fayda sağlayacak yeni tedavilerin geliştirilmesi için gerçek bir umut sunuyor. PDE4B aktivitesi sadece %27 oranında AD farelerinde hafızayı, beyin fonksiyonunu ve iltihabı önemli ölçüde kurtarabilir. Bir sonraki aşama, PDE4B inhibe edici ilaçların Alzheimer hastalığındaki potansiyel etkinliğini test etmek için AD fare modelinde benzer faydalı etkilere sahip olup olmadığını test etmektir.”

Araştırma Nature Portfolio dergisinde yayınlandı Nöropsikofarmakoloji Dunhill Medical Trust, BBSRC, Alzheimer’s Research UK ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından desteklenmiştir.

Kaynak ve İleri Okuma: https://www.sciencedaily.com/releases/2024/03/240326103918.htm

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu